Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Palīdzēsim Dievmātes Patvēruma baznīcai

Pareizticīgo mūra dievnams nelielajā Latgales Maskovkas (Jakubino) ciemā tika uzcelts 1897. gadā. Vienticībnieku kopienas dievnams tika iesvētīts par godu Vissvētās Dievadzemdētājas Patvērumam un līdz 1939. gadam dievkalpojumi tajā notika pēc vecajām tradīcijām. Arhitektoniski savdabīgā baznīcas ēka saglabājusies praktiski bez nopietnām pārbūvēm un ārējiem zaudējumiem, tomēr ilgo pārtraukumu dēļ, kad dievkalpojumi notika reti, izjaukts temperatūras un mitruma režīms, kas bijis postošs dievnama interjeram

Draudzes dzīve dievnamā sāka atdzimt 2008. gadā. Dievnamā teritorijā notiek sabiedriskie pasākumi, pareizticīgo jauniešu salidojumi. 2013. gadā dievnamā sākās remontdarbi: ar draudzes locekļu spēkiem tika nomainīta satrunājusī grīda, daļēji veikta jumta pārseguma un nojumes virs lieveņa nomaiņa. Laika periodā no 2015. gada līdz 2017. gada beigām, pateicoties novada domes finansiālajam atbalstam un privātajiem ziedojumiem,  pieliktas ūdens notekcaurules, veikti altāra remontdarbi, no vecā apmetuma atbrīvotas un no jauna apmestas sienas un dievnama griesti. Tomēr līdzekļu trūkuma dēļ veikt pilnu remontdarbu apjomu neizdevās: sienas nepiciešams nogruntēt un nokrāsot, jāieliek jauni logi, jārenovē dievnama fasāde, jānomaina zvanu torņa apšuvums, nepieciešami nozīmīgi ieguldījumi ikonostasa atjaunošanā. Īpaši būtiski tuvākajā laikā pabeigt iekšējo apdari, lai dievnamā varētu notikt dievkalpojumi, kā arī, lai sienas un griesti būtu pasargāti no mitruma iedarbības.  

Mūsu draudze ir neliela, un ar saviem spēkiem tik nozīmīgu uzdevumu mēs paveikt nespējam!

Brāļi un māsas, lūdzam palīdzēt mūsu dievnama remontdarbu pabeigšanā!
 

Mūsu rekvizīti:Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo draudzeReģ. Nr. 90000661211Latvijas Republika Daugavpils novads, Višķu pagasts, Maskovskas ciems, LV-5481 SEB banka norēķinu konta Nr. LV82UNLA 0050015506571

Pārzinis virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs (tālr.: +37129897413)

‍Avots: www.pareizticiba.lv

 

 
Lapa atjaunota 19. Feb., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »