Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Misija Imantā un jaunas baznīcas celtniecība

Imantā jau vairākus gadus darbojas Rīgas Svētā Gara draudze, kas ir jaunākā luterāņu draudze Latvijā. Draudzes mācītājs Roberts Otomers informē par draudzē notiekošo un patreizējām aktualitātēm, kā arī aicina ikvienu atbalstīt misijas darbu Imantā.

Jēzus sacīja mācekļiem: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko esmu jums pavēlējis” (Mt.28:19). Daudz pēdējā laikā dzirdēts par misiju ārvalstīs, kas ir svarīga un vajadzīga lieta, tomēr - kā ir ar misiju šeit pat Latvijā, vai mūsu priekšā vēl joprojām nestāv liels darba lauks? Arī Latvijā notiek misija, un viens piemērs tam ir Imanta, kur vairākus gadus darbojas Rīgas Svētā Gara draudze - jaunākā luterāņu draudze Latvijā.

Rīgas Svētā Gara draudzes pirmsākumi meklējami Debesu Tēva nodomā 2005.g., kad diviem LELB mācītājiem – Rinaldam Grantam un Artim Druvietim sirdī bija doma dibināt draudzi Imantas un Zolitūdes rajonos. Imantā ir 50 000 iedzīvotāji, un blakus Zolitūdē – 20 000 iedzīvotāji, bet nav nevienas tradicionālās konfesijas draudzes un baznīcas. Redzot šos daudzdzīvokļu namus, kuros, iespējams, lielākā daļa iedzīvotāju Dievu nemaz nepazīst, likās – ir jādara kaut kas, lai šeit skanētu Dieva Vārds. 

Ieskats draudzes vēsturē                                      

- 2005.g. Imantas kultūras centrā tika uzsākta Lūgšanu grupa, kura vadīja evaņģēlists Edmunds Pavārs un joprojām to turpina vadīt;
- 2006.g. augustā sākās pirmais Alfa kurss un iesvētes mācība, kam sekoja vēl vairāki alfa kursi un iesvētes mācības;
- 2007.g. oktobrī Imantā tika noturēts pirmais dievkalpojums ar sv. Vakarēdienu;
- 2008.g. maijā Vasarsvētkos ar LELB arhibīskapa svētību tika dibināta Rīgas Svētā Gara Evaņģēliski luteriskā draudze;
- 2009.gada maijā savu kalpošanu draudzē beidza mācītājs Rinalds Grants;
- 2010.gada janvārī savu kalpošanu draudzē uzsāk mācītājs Roberts Otomers (tad - evaņģēlists) un turpina savu kalpošanu līdz šim brīdim;
- 2010.g. maijā savu kalpošanu draudzē beidza mācītājs Artis Druvietis;
- 2011.g. jūnijā draudze nosvinēja 3 gadu jubileju. Šo gadu laikā draudžu locekļu skaits ir sasniedzis 40 cilvēkus - pateicība Dievam!

Kas notiek draudzē

Rīgas Sv. Gara draudze īrē telpas Imantas kultūras centrā Anniņmuižas bulvārī 29. Draudze sanāk kopā uz dievkalpojumiem katru svētdienu plkst. 17:00. Dievkalpojumus apmeklē vidēji 20 cilvēki. Tā kā dievkalpojumi notiek kultūras centrā, tad katru svētdienu tiek salikts altāris, izkārtoti krēsli, uzstādīts dators un projektors dievkalpojuma kārtības projicēšanai, kas pēc dievkalpojuma un sadraudzības daļas atkal tiek novākts.

Reizi divās nedēļās tiek noturēts svētbrīdis pansionātā. Katru otro trešdienu kopā sanāk lūgšanu grupiņa.

Reizi divās nedēļās notiek vīru vakari un reizi mēnesī - sievu vakari. Šajā vasarā pirmo reizi tika organizēta draudzes nometne.

Draudzes izaicinājumi

Misijas lauks šeit Imantā ir vēl milzīgs, 40 cilvēki ir aizsniegti, bet nepilni 50 000 vēl nē. Iedomājoties, ka lielākā daļa no šiem daudzajiem tūkstošiem mūsu Kungu nepazīst un līdz ar to arī iet mūžīgā pazušanā, uz misiju Imantā skatāmies ar lielu dedzību.

Kalpojot šajā jaunākajā luterāņu draudzē Latvijā, esmu sapratis, cik liela dāvana ir dota lielākajai daļai Latvijas draudžu, kurām ir sava baznīcas ēka un citas telpas. Baznīcas ēka pati par sevi rāda un atgādina, ka šeit ir vieta, kur var kristīt savus bērnus, laulāties vai meklēt kādu palīdzību. Imantā šāda atgādinājuma nav. Lielākā daļa Imantas iedzīvotāju nemaz nezina par luterāņu draudzi kultūras centrā. Tāpēc maz ir to, kuri meklē draudzi, lai kristītu savu bērnus vai laulātos. Tāpēc mūsu sapnis ir luterāņu dievnams Imantā!

Neskatoties uz to, ka mums telpas vienmēr jāīrē, esam organizējuši gan alfa kursus un iesvētes mācības, tomēr apmeklējums ir mazs - uz pēdējiem diviem alfas kursiem un iesvētes mācību atnāca tikai pāris cilvēki.

2011. gada janvārī iepazīstoties ar Imantas pansionātu „Liepa”, pēc sarunas ar tā vadītāju negaidīti tiku uzaicināts tur kalpot. Pansionātā (tāpat kā visā Imantā) vairāk nekā puse iedzīvotāju ir krievvalodīgi. Līdz ar to pansionātā svētbrīžus/dievkalpojumus vadu gan latviešu, gan krievu valodās. Šī kalpošana ir rosinājusi uz pārdomām par kādu draudzes pasākumu organizēšanu arī krievu valodā. Pansionātā ir ap 60 iemītnieki un nepilna puse no tiem ir aizsniegta ar šo kalpošanu.

2011. gada septembrī dienasgaismu ieraudzīja draudzes mājas lapa www.imantasdraudze.lv. Te var sekot līdzi visām draudzes aktualitātēm un pasākumiem, apskatīt draudzes bildes, kā arī noklausīties sprediķu ierakstus un sekot tiem līdzi PowerPoint prezentācijā.

Mūsu tuvākais lielais pasākums ir pirmais laulāto kurss, ko uzsākām šā gada 28.oktobrī. Kursu organizēt mums palīdz arī Rīgas Vecās sv. Ģertrūdes draudzes mācītāji Rinalds Grants un Krists Kalniņš ar sievām. Laulāto kursā aicinām piedalīties visus interesentus, bet īpaši - pārus no Imantas.

Kā atbalstīt misiju Imantā?

1. Lūdzot par misiju Imantā, par draudzi, par mācītāju, par baznīcas celtniecību.
2. Padodot informāciju tālāk par draudzes eksistenci saviem radiniekiem, draugiem, kas dzīvo Imantā vai tās tuvumā
3. Finansiāli atbalstot draudzi vai kādu no mūsu pasākumiem.
4. Iesaistoties misijas kalpošanā Imantā:

  • Draudze – krievu valodas tulks.
  • Laulāto kurss – praktisko lietu organizēšana un telpu sakārtošana.
  • Svētdienas skola – kāds, kas varētu palīdzēt darboties ar bērniem dievkalpojuma laikā un / vai veidot svētdienas skolu.
  • Jauniešu darbs – jauniešu aktivitāšu organizēšana.
  • Pansionāts – sarunas ar iemītniekiem latviešu un krievu valodu. 

5. Daloties pieredzē jaunu aktivitāšu uzsākšanas un baznīcas celtniecības jautājumos.

Vairāk informācijas: www.imantasdraudze.lv.

Roberts Otomers,Rīgas Sv. Gara draudzes mācītājs

Info: www.lelb.lv 
Lapa atjaunota 8. Feb., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »