Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Arhibīskapa Aleksandra vadībā Riebiņu svētītāja Nikolaja baznīcā

2023. gada 19. novembrī, svētītāja Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa, piemiņas dienā,  Visaugstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Arhibīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Riebiņu svētītāja Nikolaja baznīcā. Šogad aprit 130 gadi kopš baznīcas celtniecības pabeigšanas un iesvētīšanas. Riebiņu beznīcas celtniecība pabeigta 1893. gadā, iesvētīšana notika 1893. gada 28. decembrī.

Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošais Virsgans tika sagaidīts ar sālsmaizi un baltu rožu pušķi. Baznīcas ikonas šajā dienā bija skaisti izrotātas ar ziediem. Dievkalpojumu dziedājumus izpildīja Līvānu Dievmātes Vladimiras ikonas baznīcas koris (reģente Nadežda Lisicina).Viņa Eminencei līdzkalpoja: Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. priesteris Pāvils Tkačenko, Riebiņu svētītāja Nikolaja baznīcas pārzinis virspriesteris Mihails Stoiko, Rīgas sv.labtic.liekņ. Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs un Daugavpils Borisa-Gļeba katedrāles klēriķis diakons Sergijs Meņkovs.

Dievišķajā liturģijā izskanēja pateicības lūgumi par Latvijas Virsganu veselību un visiem šī dievnama labdariem, ziedotājiem un draudzes locekļiem, un visiem šodien godājamiem. Izskanēja arī īpaši lūgumi par naidnieku samierināšanu un kara pārtraukšanu Ukrainā. Dievkalpojums noslēdzās ar aizlūgumu un Krusta gājienu ap baznīcu. Pēc atgriešanās baznīcā Visaugstisvētītais Valdnieks apslacīja garīdzniekus un ticīgos ar svētīto ūdeni, pēc tam nolasīja lūgšanu svētītājam Nikolajam.

Pēc aizlūguma un ilgu gadu vēlējuma Visaugstisvētītais Arhibīskaps Aleksandrs apsveica pārzini, baznīcas padomi un draudzes locekļus baznīcas iesvētīšanas 130 gadu jubilejā, pēc tam vērsās pie visiem klātesošajiem ar sprediķi, veltītu svētītāja un brīnumdarītāja Nikolaja dzīvei. Aizejot no baznīcas, Visaugstisvētītais Valdnieks svētīja visus ar savu Virsgana svētību. Piemiņai par notikušo Virsgana dievkalpojumu pie ieejas baznīcā tika uzņemts kopīgs foto.

LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijasInformatīvā un izdevniecības nodaļa, D.k. Andreja foto

Avots: www.pareizticiba.lv