Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Baznīcā vienlaicīgi drīkstēs atrasties 50% no telpā kopējā pieļaujamā cilvēku skaita

Lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību, arī baznīcās ir jānodrošina tas, lai telpās vienlaikus neatrodas vairāk nekā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita. Tādā veidā vienam apmeklētājam tiktu paredzēti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības.

Šādi papildu noteikumi ir ieviesti, ņemot vērā, ka arī reliģiskās darbības veikšanas vietas (baznīcas) ir uzskatāmas par publiskām vietām. Līdz ar to baznīcās arī tad, ja tās tiek apmeklētas ārpus dievkalpojumu laikiem, visiem apmeklētājiem: jālieto mutes un deguna aizsegs; jāievēro distancēšanās gan sēžot, gan arī pārvietojoties pa telpu; regulāri jādezinficē rokas.

Garīgajam un kalpojošajam personālam, noturot dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros, mutes un deguna aizsegs nav obligāti jālieto, tādēļ, ka viņi ir pielīdzināmi darba kolektīvam, kas pilda savus darba pienākumus. 

Laulību ceremonijas, bēres, kristības baznīcā ir uzskatāmas par privātajiem pasākumiem, uz kuriem attiecas visi Ministru kabineta paredzētie nosacījumi. Arī jebkāda cita darbība reliģiskās darbības veikšanas vietās, kura nav publiski pieejama, ir uzskatāma par privātu pasākumu. Turklāt privātos pasākumos telpās turpmāk vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā desmit cilvēki.

KABIA; Foto: Siguldas baznīca‍

‍Avots: www.katolis.lv  
Lapa atjaunota 13. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »