Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Uzdāvini Lubānas dievnamam dakstiņu

Aicinām atbalstīt Lubānas evanģēliski luteriskās baznīcas jumta nomaiņu zidojot 5 Euro dakstiņa iegādei. Vēl nepieciešami 938 dakstiņi, lai darbs tiktu pabeigts. Ar prieku esam vērojuši, kā notiek Lubānas baznīcas jumta nomaiņa. Pa maziem solīšiem šis darbs iet uz priekšu, lai Latvijas simtgadē mēs varētu priecāties par vēl vienu skaistu dievnamu.

Darbs pie jumta nomaiņas turpinās un vēl ir nepieciešami 4689,52 EUR. Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem un Dieva svētību, varam šo darbu paveikt. Katram no mums ir iespēja dievnamam uzdāvināt dakstiņu, ziedojot 5 euro tā iegādei. 

Tomēr šis darbs nav tikai stāsts par dievnama jumtu, tas ir stāsts par mums. Dieva vārdā lasām: "Dodiet svētību, jo jūs esat aicināti iemantot svētību." 1.Pēt.3:9 Jumta nomaiņa ir notikusi pateicoties cilvēkiem, kuru sirdis bija atvērtas dalīties un dāvāt no sevis. Tā ir liela svētība, ieraudzīt citu vajadzības. Mēs, kā draudze, esam piedzīvojuši šo svētību un ieraudzījuši, cik mums apkārt ir daudz draugu un atbalstītāju, kuriem sirds deg par Lubānas dievnamu. Mēs sakām lielu paldies visiem, kas jau ir atbalstījuši draudzi šajā darbā - Lubānas iedzīvotājiem, Lubānas novada domei, LELB virsvaldei un draudzēm par lūgšanām un atbalstu, kā arī visiem draugiem un atbalstītājiem Latvijā un plašajā pasaulē.‍

‍Cauri gadu simtiem, Lubānas dievnams ir bijis vieta, kur skanējis Dieva vārds, kur cilvēki ir piedzīvojuši Dieva mīlestību un vadību. Dievs aizvien aicina iemantot Viņa svētību. Latvijas 99. dzimšanas dienas dievkalpojumā dzirdējām rakstu vietu no pravieša Jesajas grāmatas par "tautu, kas staigāja tumsā, bet kura redzēs varenu gaismu." Jes.9:1. Mūsu tautā ir brīnišķīgi, gudri un gaiši cilvēki, talantīgi jaunieši, kurus tikai mazliet jāiedrošina un, kuri spēj daudz sasniegt un mums ir bagātīgi uzkrāta dzīves pieredze un mīlestība no mūsu vecvecākiem.

‍ Tomēr mums jāatzīst ka mūsu tautā un katra viena mūsu dzīvē ir ceļi, kas sperti tumsā. Kā lai tiek galā ar grēku, ar tām lietām, ar kurām mēs paši nespējam tikt galā? Pravietis Jesaja runāja par cerību par varenu gaismu, atspīdēs visiem. Jēzus reiz mācekļiem stāstīja līdzību par labo Ganu, kurš devās meklēt vienu no savām 99 pazudušajām avīm. Draudzei aizvien ir dots šis uzdevums nest Dieva Vārdu cilvēkiem. Arī mums atspīd šī gaisma kā šai vienai avij, tā ir Dieva mīlestība un piedošana, kur Jēzus mūs atrod nomaldījušos tumsā, lai celtu mūs uz saviem pleciem un nestu mājās.

‍Novēlu lai mēs šajā gadā no sirds atkal mācītos lūgt ar dziesmas vārdiem: '' Palīdzi Dievs, Palīdzi Dievs. Visai Latviešu tautai.'' Lai jaunais baznīcas un mūsu valsts 100. gads ir gads, kurā mēs varam būt Kristus atrasti un uz Viņa piedošanas drošajiem pleciem, tad patiesi mūsu prieks būs pilnīgs par Dieva mīlestību un tautu un zemi, kas mums ir dota.‍

‍Esiet mīļi gaidīti Lubānas ev.lut draudzē Adventa laika dievkalpojumos svētdienās plkst. 13:00 un Kristus dzimšanas svētkos 24. decembrī svētvakara dievkalpojumā plkst. 16:00. Novēlam ikvienam piedzīvot Ziemassvētku patieso Vēsti - sastapšanos ar Pestītāju Jēzu Kristu un „šajā decembrī atcerēties, ka mīlestība sver vairāk par zeltu.” D.D.Bacon.  ‍Lai mūsu sirdis ir atvērtas Dieva mīlestībai un mīlestībai uz savu tuvāko. Aicinām atbalstīt Lubānas dievnama jumta nomaiņu. Vēl nepieciešami ir ziedojumi 938 dakstiņiem, lai darbi pie dievnama jumta tiktu pabeikti līdz galam.  ‍

‍Konta nr.: LV21HABA0551036850715 Banka: SWEDBANK Saņēmējs: Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze Reģ.nr.: 90000458154 Mērķis: jumta remontam

‍Dieva svētību vēlot, Lubānas draudzes mācītājs Reinis Bikše ‍‍ 

Avots: w‍ww.lelb.lv 
Lapa atjaunota 19. Feb., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »