Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Landzes baznīcai steidzami nepieciešams veikt jumta remontu

Landzes baznīcas ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (v/a Nr. 6938), kas sevī ietver 8(!!!) Valsts nozīmes mākslas pieminekļus – altāri, kanceli, lasāmpulti, durvju komplektus, altāra svečturus, griestu lukturi, Svētā Vakarēdiena traukus, kā arī epitāfiju M. Henkem. Šobrīd tie ir apskatāmi jebkuram interesentam, un vēlamies, lai tas tā arī būtu turpmāk. Ieguvēji no šī projekta būs ne tikai Landzes baznīcas draudze, bet ikkatrs, kam rūp kultūras mantojums un, kas to vēlas saglabāt nākamajām paaudzēm. Baznīcēku atjaunošanas fonds iegūst finansiālu atbalstu šim projektam, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) kultūras projektu konkursā. Landzes baznīcas atjaunošanas 1.kārtai, jumta konstrukciju tehniskai apsekošanai, fonds no VKKF iegūs papildus 1000 Ls.

Vēsture un esošā situācija. Baznīcēka būvēta neilgi pēc Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera vēsturiskā rīkojuma 1567. gadā. Sākotnēji baznīca būvēta no koka, bet laika gaitā tā piedzīvojusi vairākas pārbūves un tikusi vairākkārt atjaunota.

Pašlaik šai mūra celtnei ir novērojamas vairākas būtiskas problēmas, kas apdraud šī kultūras pieminekļa saglabāšanu. Īpaši bēdīgā stāvoklī ir baznīcas jumts. Nokrišņu mitrums caur jumtu iekļūst ēkas bēniņos, bojājot jumta konstrukciju un pārvietojoties uz citām ēkas konstrukcijām. Nepieciešams veikt neatliekamos darbus - mainīt liekto māla kārniņu jumta segumu, kas pilnībā ir apsūnojis.

Atsevišķās vietās redzamas ievērojamas trupes pēdas nesošajās jumta konstrukcijās, bet bojājumu aplēsi apgrūtina būvgruži ēkas bēniņos. 2010.gadā izstrādāts būvdarbu apraksts un pamatojums remontdarbu veikšanai, tomēr ir nepieciešams veikt papildu apsekojumu. Arhitekte Helēna Dekante, kas vairākkārt apsekojusi Landzes baznīcu, 2011. gadā uzsvēra nepieciešamību veikt detalizētu bēniņu pārseguma un jumta apsekojumu, lai apzinātu jumta konstrukciju esošo stāvokli un būtu iespējams izstrādāt tehnisko projektu bojāto jumta konstrukciju un seguma nomaiņai.

Lai saglabātu šo unikālo arhitektūras pieminekli ar visiem tajā esošajiem Valsts nozīmes mākslas pieminekļiem, Landzes baznīcai steidzami nepieciešams veikt jumta remontu. Jumta konstrukciju un seguma restaurācijai nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu. Pirms projekta izstrādes nepieciešams veikt jumta konstrukciju bojājumu aplēsi un izstrādāt jumta konstrukciju tehniskās apsekošanas atzinumu, kas tālāk kalpotu par pamatu tehniskā projekta izstrādei. Pašlaik jumta stāvoklis, un, tādējādi, pārējo konstrukciju stāvoklis pasliktinās ar katru dienu un jārīkojas ir nekavējoties, lai šo pieminekli saglabātu arī nākamajām paaudzēm.

Baznīcēku atjaunošanas fonda projekta 1. kārtas mērķis ir veikt rūpīgu Landzes baznīcas ēkas jumta konstrukciju un seguma tehnisko apsekošanu, izstrādāt tehniskās apsekošanas atzinumu ar bojājumu aplēsi, kas kalpotu par pamatu tehniskā projekta izstrādei. Konkrēta bojājumu apmēra fiksēšana ļautu arī precizēt nepieciešamā finansējuma apmēru, kas nepieciešams šī arhitektūras pieminekļa saglābšanai. Tas ļautu arī piesaistīt finansējumu. Projekta ilgtermiņa mērķis ir veikt Landzes baznīcas ēkas restaurāciju, tādejādi nodrošinot šī mantojuma nodošanu tālākajām paaudzēm.

Darbības programma. Vispirms tiks fiksēts jumta konstrukciju un seguma esošais stāvoklis, veikta fotofiksācija. Vajadzības gadījumā baznīcas ēkas bēniņi tiks attīrīti no būvgružiem, lai ļautu veikt detalizētu jumta siju, spāru galu u.c. jumta konstrukciju tehniskā stāvokļa izpēti. Tiks uzmērītas baznīcas jumta konstrukcijas un atzīmētas bojājumu vietas, veikta bojājumu aplēse un izstrādāta tāme jumta restaurācijai. Tas dos priekšstatu kādi līdzekļi nepieciešami neatliekamo darbu veikšanai. Tehniskās apsekošanas atzinums sniegs arī rekomendācijas tālākajām darbībām.

Projektu uzņemas īstenot Baznīcēku Atjaunošanas Fonds ar būvinženiera Edgara Bukava (veicis darbu vadīšanu 285 gadu vecās Carnikavas baznīcas guļbūves sienu un torņa jumta restaurācijai, vairāk kā 372 gadu vecās Priedulas baznīcas un ~400 gadu vecās Krūtes baznīcas jumtu nomaiņas darbiem) un būvinženiera Dāvja Barbara atbalstu (veicis būvprojektēšanas darbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles neatliekamo glābšanas darbu projekta izstrādē, Rīgas doma ērģeļu prospekta sastatņu, Cēsu pils parka ēku konstrukciju, Depkina Muižas restaurācijas tehnisko projektu izstrādē; Carnikavas, Zalves, Dundagas, Opekalna, Unguru u.c. baznīcu konstrukciju projektēšanā).

Arī jūs varat atbalstīt šo projektu. Ņemot vērā šī brīža situāciju, būtu jādomā par astoņu Valsts nozīmes mākslas pieminekļu glābšanu. Šobrīd tie ir apskatāmi jebkuram interesentam, un vēlamies, lai tas tā arī būtu turpmāk. Ieguvēji no šī projekta būs ne tikai Landzes baznīcas draudze, bet ikkatrs, kam rūp kultūras mantojums un, kas to vēlas saglabāt nākamajām paaudzēm.

Ziedojumus ar norādi Landzes baznīcai varat pārskaitīt uz Baznīcēku atjaunošanas fonda kontu.
REKVIZĪTI:
Reģ.Nr. 40008142003
Norēķinu konts SEB bankā:

LV41UNLA0050014209061
SWIFT kods: UNLALV2X

Foto: www.ambermarks.com


 
Lapa atjaunota 23. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »