Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

IELŪGUMS

Baznīcēku atjaunošanas fonds aicina arī Jūsu draudzi piedalīties Atvērto baznīcu dienās (ABD) 2011. gada 18. un 19. jūnijā.

Atvērto baznīcu dienas norisināsies jau otro gadu. Tajās mēs aicinām četru Latvijas lielāko konfesiju draudzes atvērt savu dievnamu durvis un aicināt ienākt ticīgos un ikvienu cilvēku, noturēt dievkalpojumu vai Svēto misi, organizēt koncertus, izstādes un citas norises. Atvērto baznīcu dienas ir arī īpaša reize, kad piesaistīt pašvaldību un vietējo uzņēmēju uzmanību un atbalstu esošo baznīcu vajadzībām pēc restaurācijas un jaunu dievnamu celtniecībai.

Atvērsim durvis un sirdis – aicināsim ļaudis ienākt baznīcās no tuvienes un tālienes. Parādīsim to, kādi mēs kristieši esam paši, un kādas ir mūsu baznīcas. Gaidīsim un ieaicināsim ciemos arī cilvēkus, kas ikdienā nenāk uz baznīcu, palīdzēsim un sniegsim atbalstu tiem, kam iet grūti!

Lai vienotos dalībā Atvērto baznīcu dienās kopā ar citām Latvijas draudzēm un baznīcām, mēs lūdzam Jūsu draudzi pēc Dieva padoma un labas gribas sekot šādiem nosacījumiem:

1.  Pasākumā var piedalīties jebkura Latvijas 4 lielāko konfesiju sastāvā esoša draudze.

2.  Draudzei, kura vēlas piedalīties, jāapņemas atvērt savas baznīcas durvis apmeklētājiem  2011.gada 18. un 19. jūnijā (sestdiena un svētdiena) sev iespējamā laikā (vēlams katru dienu vismaz 4 stundas), lai ikviens cilvēks tajā varētu ienākt un lūgt, apskatīt dievnamu un piedalīties plānotajās norisēs.

3.  Katrā draudzē, kas piedalās ABD, kādā no šīm dienām ir vēlams noturēt dievkalpojumu vai Svēto misi. Vadoties no savām iespējām var organizēt arī dažādus pasākumus (koncertus, izstādes, akcijas dievnama atjaunošanai u.c.). Tāpat draudze pēc savas iniciatīvas ir aicināta uzņemt savās naktsmītnēs ceļotājus, kas akcijas laikā - divas dienas – 2011. gada 18.un 19.jūnijā dodas apmeklēt Latvijas baznīcas. Pieteikšanās anketa draudzei jānosūta Baznīcēku atjaunošanas fondam līdz 2011.gada 16. maijam.

4.  Dalības maksa – Ls 5 katrai draudzei, kas tiek izmantota informācijas apmaiņai un ievietošanai www.baznicekas.lv mājas lapā, kā arī plakātu izgatavošanai.

5.  Dalībniekam jāapņemas savu iespēju robežās Atvērto baznīcu dienu laikā iepazīstināt interesentus ar savu baznīcu un draudzes dzīvi.

6.  Visu atbildību par draudzē un baznīcā organizētajiem pasākumiem uzņemas pati draudze, bet Baznīcēku atjaunošanas fonds nodrošina informācijas apmaiņas procesu pirms pasākuma un tā laikā.

P.S. – sagaidīsim kā mājās katru dvēseli, kas atradusi ceļu pie Tā Kunga tieši caur Jūsu baznīcu! Pacienāsim ar siltu tēju un stiprināsim ar Vārdu!

Sadarbībā ar portālu www.ziedot.lv trūcīgām ģimenēm un pensionāriem pēc draudžu vēlēšanās var tikt organizēta iespēja pie dievnamiem saņemt arī kādu taustāmu materiālu atbalstu.

No Jesajas 58:10 -12

„kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Tu uzcelsi vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju”.

Būsim atjaunoti un atvērti 2011.gada 18.-19. jūnijā visā Latvijā!

Pieteikšanās šeit!

 

 
Lapa atjaunota 6. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »