Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Apstiprināta Sakrālā mantojuma finansēšanas programma 2020. gadam

Atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvērtējusi reliģisko savienību (baznīcu) iesniegtos priekšlikumus sakrālā mantojuma objektu iekļaušanai Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, ņēmusi vērā Sakrālā mantojuma padomes lēmumus un 2020. gada 11. martā apstiprinājusi Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu 2020. gadam.‍‍

‍Programmas ietvaros piešķirts finansējums 23 objektiem 500`000 EUR apmērā luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām.Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam ietvaros 2020 .gadā pieškirts fiansējums sekojošām LELB baznīcām:

‍Avots: www.lelb.lv

 Draudze Pieškirtais fiansējuma mērķis Piešķirtā summa
 Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca Liepājas (Jaunliepājas) Lutera luterāņu baznīcas (valsts aizs. nr. 8561)  jumta nomaiņas turpināšanai 70000
 Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca Alūksnes luterāņu baznīcas (valsts aizs. nr. 2700)  jumta glābšanai 70000
 Vānes evaņģēliski luteriskā draudze Vānes luterāņu baznīcas (valsts aizs. nr. 6849) glābšanai - torņa smailes un jumta remontam 20000
 Ugāles evaņģēliski luteriskā baznīca Ugāles luterāņu baznīcas kanceles (valsts aizs. nr. 4650) stiprināšanai 5000
 Spāres evaņģēliski luteriskā draudze Spāres luterāņu baznīcas (valsts aizs. nr. 6741) jumta atjaunošanai 24930
 Alojas  evaņģēliski luteriskā baznīca Alojas luterāņu baznīcas (valsts aizs. nr. 8942) torņa renovācijas pabeigšanai un jumta remontam 50000
 Madlienas evaņģēliski luteriskā baznīca Madlienas luterāņu baznīcas (valsts aizs. nr. 2887) torņa avārijas stāvokļa novēršanai 10000


 
Lapa atjaunota 29. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »