Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanai pieteikti 104 projekti

Sakrālais mantojums ir skaitliski lielākā un izcilākā Latvijas 13. - 18. gadsimta mākslas un vēstures mantojuma daļa, kas nes līdzi daudz unikālu liecību par Latvijas gleznotāju, kokgriezēju, tēlnieku, akmeņkaļu veikumu, kas parāda visas tautas izdzīvošanas spēku.

Latvijas Dievnami sargā tautas atmiņu un saglabā tautas varoņu piemiņu, veidojot jaunās paaudzes apziņu, saskarsmē ar savas tautas un novada vēsturi. Vēsturiski lielākā daļa dievnamu ir celti un uzturēti, izmantojot vietējo varu, valsts vai liela ziedotāju skaita līdzekļus, un tie bija paredzēti visas tautas izmantošanai. 

‍Arī mūsdienās dievnami nekalpo tikai draudžu, bet gan visas tautas vajadzībām.Daudzi no dievnamiem ir sliktā stāvoklī un nepieciešami lieli līdzekļi šī mantojuma saglabāšanai. Baznīcas un draudzes dara ļoti daudz dievnamu uzturēšanā un iegulda tajos atbilstoši savām iespējām maksimāli lielus līdzekļus. Tomēr līdzšinējais finansējums nebija pietiekams, lai nodrošinātu sakrālā mantojuma saglabāšanu. Tāpēc, saprotot situācijas nopietnību un šī vērtīgā mantojuma saglabāšanas apdraudējumu, Latvijas valsts rīkojās un 2017.gadā tika pieņemts ”Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums.”‍

‍Jau 2018.gadā šī izlēmīgā rīcība nesa labus augļus. Kopumā valsts budžetā tika sakrālā mantojuma saglabāšanai piešķirts 1 miljons EUR un realizēti 28 dievnamu dažādu elementu atjaunošanas projekti – atjaunoti jumti, pārsegumi utml.‍

‍Tomēr 2019. gadā darbs pie sakrālā mantojuma glābšanas šīs programmas ietvaros apstājās - pieteikti tika projekti par 2,7 milj. EUR, bet valsts budžetā plānots un piešķirts – 0 EUR.‍

‍2020.gads ir iesācies ar nelielu cerību – valsts budžetā sakrālā mantojuma saglabāšanai piešķirts 0,5 milj. EUR. Esam ļoti pateicīgi valdībai un Saeimai par izpratni. Diemžēl piešķirtais apjoms ir 9 reizes mazāks par nepieciešamo – 2020.gadā kopumā ir pieteikti 104 projekti par 4,5 miljoniem EUR.‍

‍Lai saglabātu šo vērtīgu tautas mantojuma daļu, nepieciešams turpināt iesākto programmu, palielinot piešķirto finansējumu, lai nodrošinātu iesākto projektu pabeigšanu un plānveidīgu turpmāko darbu. Jau 2021.gadā būtu nepieciešams piešķirt valsts budžetā vismaz 2 miljonus EUR, palielinot finansējumu katru gadu, atbilstoši nepieciešamajam un baznīcu spējai līdzekļus kvalitatīvi apgūt.

‍Aicinām aizlūgt par mūsu valsts varas pārstāvjiem – ministriem un Saeimas deputātiem, lai visi viņu lēmumi ir Dieva vadīti un lai mūsu valdība ir patiesa Dieva kalpone visas tautas labā. Lai lēmumi tiek pieņemti domājot par tautu un lai arī dievnamu atjaunošana tiek saredzēta kā ļoti svarīga mūsu valsts dzīves un pastāvēšanas sastāvdaļa. 

‍Un vienmēr atcerēsimies, ko mums saka Dieva vārds: Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. (Rom.13:1)‍

A‍vots: www.lelb.lv  
Lapa atjaunota 29. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »