Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Ilzu dievnams

Ilzu dievnams atrodas Viesītes novada Rites pagastā netālu no Lietuvas robežas. Tas līdz 1940.gadam bija Neretas draudzes īpašums, bet draudze to likuma noteiktajā laikā nebija pieprasījusi. Līdz ar to likumisku iespēju draudzei vai LELB iegūt īpašumā dievnamu vairs nebija. 

‍LELB tur nav draudzes un tuvumā dzīvo tikai daži luterāņi, kuri ir Neretas draudzes locekļi. Apvidus ap dievnamu, kas atrodas pie pašas Lietuvas robežas, ir mazapdzīvots. Par spīti tam LELB tomēr jau vairāku gadu garumā mēģināja risināt jautājumu par dievnama saglabāšanu. Arī Viesītes novada dome bija ieinteresēta dievnama saglabāšanā un atjaunošanā. 

‍2014.gadā Viesītes dome vērsās pie LELB un izteica priekšlikumu, ka pašvaldība varētu pārņemt Ilzu dievnamu īpašumā un atjaunot to. LELB piekrita, jo, ņemot vērā, ka mums tur draudzes nav, galvenais bija sasniegt mērķi – saglabāt dievnamu. Pašvaldība, ņemot vērā LELB viedokli, ieguva īpašumā zemi zem dievnama, bet pats dievnams joprojām nav ierakstīts zemesgrāmatā, jo pēc likuma tas piekrīt valstij.

‍2018.gadā LELB saņēma informāciju, ka ir mainījusies Viesītes novada domes nostāja šajā jautājumā, acīmredzot sarežģītā dievnama ēkas īpašumtiesību risināšanas un finanšu trūkuma dēļ. Tad LELB sāka meklēt ceļus, kā tomēr šo dievnamu saglabāt kā vēsturisku celtni. Apmeklējām dievnamu un kaimiņos Lietuvā esošo Ilzenbergas muižas pārvaldnieku, kā arī Viesītes novada domi. Ļoti iepriecinoša bija tikšanās ar blakus dievnamam dzīvojošajiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri līdz šim rūpējas par Ilzu dievnamu, paši būdami citu konfesiju pārstāvji. Viņi paši ar saviem spēkiem un resursiem ir pat atjaunojuši dievnama torņa jumtu! 

‍LELB ir ļoti pateicīga šiem iedzīvotājiem, jo tikai viņu pūļu rezultātā, dievnams, lai arī sliktā tehniskā stāvoklī esošs, tomēr ir ticis paglābts no bojāejas.‍Visu minēto pārrunu rezultātā LELB nonāca pie secinājuma, ka nepieciešams sakārtot īpašumtiesību jautājumu un pašiem meklēt iespējas piesaistīt līdzekļus dievnama atjaunošanai, tāpēc oficiāli ar vēstuli Viesītes novada domei ierosinājām zemes zem dievnama atsavināšanas procesu un saņēmām arī oficiālu atbildi, ka dome ir pieņēmusi lēmumu un tiks organizēta izsole. 

‍Tā kā LELB ir šī procesa ierosinātāja, tad ceram, ka būsim arī izsoles dalībnieki. No dažiem neoficiāliem informācijas avotiem LELB ir tapis zināms, ka izsolē varētu būt arī citi dalībnieki. Oficiālas informācijas mums diemžēl nav, bet mēs ticam, ka izsole būs godīga un tās organizētāji respektēs, ka uz zemesgabala, kas būs izsoles objekts, atrodas luterāņu dievnams. Tāpēc LELB ieskatā izsoles dalībnieki varētu būt tikai luterāņu baznīcas vai draudzes un izsoles uzvarētāja pienākums būtu atjaunot uz zemesgabala esošo ēku kā luterāņu dievnamu.

‍Avots: www.lelb.lv 
Lapa atjaunota 19. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »