Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Krusta un kupola iesvētīšana Lēdurgas svētā Pravieša, Priekšteča un Kunga Kristītāja Jāņa baznīcā

2019. gada 25. oktobrī Krimuldas novada Lēdurgas ciemā notika vēsturisks un ilgi gaidīts notikums. Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Lēdurgas svētā Pravieša, Priekšteča un Kunga Kristītāja Jāņa baznīcai tika iesvētīti un uzstādīti kupols un krusts.

‍Šis ilgi gaidītais notikums notika, pateicoties Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra nerimtīgajai gādībai un lūgšanām, baznīcas pārziņa Augstisvētītā Jelgavas Bīskapa Jāņa, Rīgas eparhijas vikāra, un draudzes priestera Pāvila Kušnarjova darbiem. Krusta un kupola izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA “Lakta”. Finansiālo atbalsts tika nodrošināts, pateicoties draudzes locekļu un labdaru ziedojumiem.

‍Kupola un krusta konstrukcijas izgatavotas no nerūsējošā tērauda, bet pārklājums veidots no nerūsējoša skārda ar nitrotitāna pārklājumu.

Uz svinīgo pasākumu sapulcējās draudzes locekļi, Lēdurgas iedzīvotāji, kā arī Limbažu Kristus Apskaidrošanās draudzes ticīgie, kuri palīdz šim dievnamam. Dievlūdzēju vidū bija arī Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis. Jaunā krusta iesvētīšanas kārtu kalpoja Alojas Kristus Piedzimšanas baznīcas pārzinis virspriesteris Valērijs Krastiņš un Limbažu Kristus Apskaidrošanās baznīcas klēriķis priesteris Pāvils Kušnarjovs.

‍Lēdurgas draudzes locekļiem šis bija ļoti nozīmīgs un ilgi gaidīts notikums, tādēļ ikviens, kurš ieradās uz svētkiem, bija atvedis sev līdzi ziedus un nelielu cienastu. Visiem gribējās piedalīties iesvētīšanas vietas iekārtošanā un rotāšanā.

‍Dievkalpojuma noslēgumā virspriesteris Valērijs Krastiņš pateicās visiem klātesošajiem par lūgšanām, atgādināja par šīs dienas notikuma nozīmīgumu draudzes dzīvē un izskaidroja krusta novietošanas simbolismu uz dievnama ēkas, kā arī krūšu krustiņa nēsāšanas nozīmīgumu ikviena kristieša dzīvē.  

‍Klātesošos īpašajā notikumā apsveica arī Krimuldas novada domes pārstāvis Vilnis Krišjānis. Savā apsveikumā viņš uzsvēra, ka Lēdurgas pareizticīgo dievnama atdzimšana un šodienas īpašais notikums ir to pozitīvo izmaiņu neatņemama sastāvdaļa, kas notiek Lēdurgas ciemā un Krimuldas novadā kopumā. Viņš pateicās draudzei, ka tā rūpējas par baznīcas un tās apkārtējās teritorijas labiekārtošanu.

Pēc dievkalpojuma baznīcas priekšnamā visiem tika piedāvāts cienasts. Tā laikā tika sagatavota tehnika kupola un krusta pacelšanai, kuri pēc tam tika veiksmīgi novietoti paredzētajā vietā.

Izsakām pateicību visiem, kuri piedalījās šī vēsturiskā notikuma sagatavošanas un realizācijas darbos!

‍Limbažu Kristus Apskaidrošanās baznīcas draudze

IZZIŅA:

Lēdurgas Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca celta divus gadus, no 1876. līdz 1878. gadam. Pārcietusi visus pārbaudījumus laikmetu griežos, nemainīgi stāv savā vietā. Kolhoza laikos baznīcas ēkā bija ierīkots gāzes balonu maiņas punkts.‍

‍Pirmais dievkalpojums Lēdurgas baznīcā pēc daudzu gadu pārtraukuma notika 2007. gadā, un tagad vismaz reizi mēnesī ticīgie tiekas dievkalpojumā. Draudzes pārzinis, tagadējais Jelgavas Bīskaps Jānis, darbus sāka ar draudzes atjaunošanu, baznīcas un apkārtnes sakārtošanu.

‍Līdz 2010. gadam dievnamam tika atjaunotas visas durvis, pateicoties labdaru ziedojumiem, tika uzstādīti jauni iekšlogi, ielikta grīda. Jaunā ikonostasa konstrukcija veidota no oša. 2013. gadā tika uzstādīts krusts un kupols zvanu tornim. 2018. gadā baznīcā uzstādīta apkures sistēma.

‍Sākumā baznīcas un tās apkārtnes sakopšanas darbus veica Limbažu draudzes locekļi, bet tagad ar to nodarbojas Lēdurgas draudzes ticīgie, kas dzīvo līdzās dievnamam‍.

‍Avots: www.pareizticiba.lv


 
Lapa atjaunota 19. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »