Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Kamerkoris “Versija” Jēkaba katedrālē prezentē disku “Laudate Dominum”

Apustulis Pāvils aicina: “Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.” (1 Tes 5, 178) Viņa vārdiem 27. oktobra vakarā sekoja kamerkoris “Versija”, kora iedziedātā diska “Laudate Dominum” prezentāciju apvienojot ar pateicības Svēto Misi, kuru svinēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, bet skaņās ietērpa paši kora dziedātāji. Koris dzied Jēkaba katedrālē samērā bieži, gan svētdienas vakaru dievkalpojumos, kā arī īpašos pasākumos.

Homīlijā arhibīskaps īpaši pievērsās dienas Evaņģēlija (LK 18, 9-14) personāžiem - farizejam un muitniekam, ar sacīto rosinot senos un tik jaunos jautājumus, kāda ir Dievam patīkama dzīve, ko nozīmē salīdzināšanās ar citiem, kā es redzu sevi, līdzcilvēkus.un Dievu. Farizejs pilda Likumu - gavē divas reizes nedēļā, kaut Likums to neprasa, dod desmito tiesu, nepārkāpj laulību. Vai mēs gavējam kaut Baznīcas baušļa ietvaros, dodam desmito tiesu, jautāja arhibīskaps. Klusā konfrontācijā ar sevi nāksies atzīt, ka bieži pat šos minimumu nespējam izpildīt, un šādā nozīmē farizejs ir pārāks. Kāpēc Jēzus savā līdzībā tomēr viņu vērtē negatīvi?

Farizeja problēma ir sevis salīdzināšana ar to otru - muitnieku, centieni sevi “uzlabot” Dieva acīs, un viņa lūgšana tādējādi pārvēršas par pašslavināšanos, kamēr muitnieks spēj novērtēt savu situāciju Dieva priekšā. Analizējot farizeja nostāju, arhibīskapa izteiktās domas rosināja pārdomāt dažus svarīgus jautājumus - kā spējam pieņemt sevi – savu izskatu, vecumu, iespēju robežas, pieņemt otru, Dievu? 

‍Mūsdienās daudzi cilvēki ir nemierā ar savu izskatu, atzīmēja arhibīskaps, tiktāl cenšas sevi “uzlabot, ka operāciju un skaistumkopšanas procedūru pēdas nodzēš cilvēka īsto vaigu”. Kā spējam pieņemt savus līdzcilvēkus, pat tādus, kuri nav īpaši patīkami? Šo jautājumu arhibīskaps apskatīja caur laulāto attiecību prizmu, jo šī kopīgā ceļa iesākumā parasti dominē idealizēts priekšstats par izvēlēto dzīvesbiedru, jeb, kā izteicās arhibīskaps, “rozā brilles”, bet, kad tās krīt, otrs neatbilst ideālam un dažkārt kļūst nepieņemams. Savukārt, kā dzīvot saskaņā ar Dieva gribu, atklāj apustuļa Pāvila vārdi otrajā lasījumā (2 Tim 4, 6-9), kuri liecina, ka viņš ir ticību turējis, labu cīņu izcīnījis un gatavs beigt šis zemes gaitas, lai ietu tālāk mūžībā.

Rodas jautājumus, kāpēc arhibīskaps homīlijā kā primāros izcēla jautājumus par cilvēka attieksmi pret sevi un otru, akcentējot tieši cilvēku savstarpējās attiecības? Vai pirmajā vietā nebija jāliek Dievs? Viņa teiktais atsaucās domām, kas rosās gara dziļumos, bet dažkārt tiek it kā noklusētas – Dievs ļoti bieži atklājas caur otru cilvēku – viņa labestību, skaistumu, klātbūtni, Viņš var uzrunāt arī ar to, kas otrā nepatīk. Saskarsme ar otru cilvēku var dot impulsu ieraudzīt un pieņemt sevi, tātad cilvēciskais atver ceļu attiecībām ar Dievu. Dažkārt tieši otra cilvēka klātbūtne, viņa skatījums uz cilvēkiem un lietām piešķir “redzi” līdzcilvēkos saskatīt vispirms Dieva bērnus, lai sāktos ceļš caur vienu pie daudziem un Dieva.

Pēc Svētās Mises kora diriģente Vita Timermane-Moora iepazīstināja klātesošos ar jauno disku, kas iedziedāts sadarbībā ar ērģelniekiem Ingusu Kokinu un Jāni Karpoviču, Koris sniedza arī nelielu īskoncertu, atskaņojot katoļticīgo iemīļoto dziesmu “Piedod, Dievmāte, piedod” un divus Riharda Dubras komponētus dziedājumus. Rodas jautājums, kā arhibīskapa teikto savienot ar kori un mūzikas diska prezentāciju? Pieņemot un ieklausoties cilvēkos, kuri pēc brīvas gribas ziedo savu laiku un spēkus, lai nāktu kopā un dziedātu, atklājam Dievu caur viņu balsi, mūzikas skaistuma atbrīvoti, sākam labāk izprast arī otru un paši sevi. Savā ierakstā nelielais koris gājis savu ceļu, nesalīdzinoties ar citiem – klausītājiem piedāvāti visai pazīstami latviešu komponistu sakrālie dziedājumi.

Stella Jurgena

‍Avots: www.katolis.lv

 

 
Lapa atjaunota 19. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »