Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Brāļu draudzes diena Āraišos 21. septembrī

Mīļo lasītāj! Es nomanu ka tevim tīkās dzirdēt ko neko par šām ēkām, tālab iesim, nosēdīsimies pie kādas un paklausīsimies, ko viņas stāsta par savu pagājību un tagadni. (Matīss Kaudzīte "Brāļu draudze Vidzemē")

Sekojot piebaldzēna un Brāļu draudzes pētnieka Matīsa Kaudzītes aicinājumam, 21. septembrī Āraišu mācītājmuižā notiks Brāļu darudzes diena – forums "Āraišu kultūrvēstures vērtības un Brāļu draudzes mantojums Vidzemes pašapziņā". Forumu kopīgi rīko Amatas novada pašvaldība, Āraišu evanģēliski luteriskā draudze un Brāļu draudzes misija Latvijā. Ar ko šī Brāļu draudzes diena būs īpaša? Varētu izcelt divas tēmas.

 1.  Jautājums par to, ka nepieciešams izveidot Āraišu kultūrvēstures un ainavu vērtību saglabāšanai domātu aizsargājamu teritoriju;
 2. Iespēja pārvest uz Āraišiem Lieduliešu Brāļu draudzes saiešanas namu, kas šobrīd atrodas Vecpiebalgas Cepļos Alauksta krastā (pielikumā attēls). Lieduliešu namā Āraišos tiktu iekārtota Brāļu draudzes ekspozīcijas vieta. Tā mūsu senču celtais nams tiktu saglābts un savās jaunajā mājās varētu kalpot Latvijai.
BRĀĻU DRAUDZES DIENAS PROGRAMMAForums   “Āraišu kultūrvēstures vērtības un Brāļu draudzes mantojums Vidzemes pašapziņā.”2019. gada 21. septembrī Vieta: Āraišu evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājmuiža, Drabešu pag, Amatas novads ‍PROGRAMMA
 • Pasākumu vada Gundars Ceipe, Brāļu draudzes misijas Latvijā vadītājs
 • 10:00 – 10:30  Reģistrācija, kafija
 • 10:30-11:00      Ievads, lūgšana, uzrunas.
            Folkers Šulcs, Brāļu draudzes bīskaps             Ainis Ozoliņš, Āraišu luterāņu draudzes mācītājs             Elita Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja 
 • 11:00-12:00 Priekšlasījumi
            “Brāļu draudzes sākumi Āraišos”, Mg. hist. Indulis Zvirgzdiņš            “Brāļu draudzes kustība Latvijas teritorijā”, Dr. hist. Gundars Ceipe            “Iecere par Lieduliešu Brāļu draudzes saiešanas nama pārvešanu un ekspozīcijas izveidi Āraišos”, Jurģis Klotiņš, Valsts prezidenta ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos
 • 12:00-13:00     Pusdienas. Dziesmas.
 • 13:00-14:00     Lekcija
             "Par kādu aizmirstu pieredzi: Āraišu muzejparka plānojums 1984.g.", prof. ainavu arhitekte Aija Melluma              Lekcija “Āraišu kultūrvēsturiskā mantojuma un ainavas saglabāšanas nozīme”, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvis
 • 14:00-15:30     Diskusija par Āraišu ainavas un kultūrvēstures mantojuma aizsardzības nepieciešamību. Vada Eva Koljēra, Amatas novada pašvaldības tūrisma attīstības nodaļas vadītāja un Gundars Ceipe
 • Memoranda pieņemšana.
 • Ekskursija pa Āraišu apkārtni
 • Lūdzam iepriekš pieteikties: 26330366
Informācija: Brāļu draudzes misija:tālr. 26539261Brāļu draudžu kustība bija latviešu tautas garīgās atmodas kustība. Tā aizsākās 1739. gadā tagadējā Valmierā, pateicoties Elizabetes fon Hallartes, grāfa Ludviga fon Cincendorfa un Kristiāna Dāvida mīlestībai pret latviešu tautu. Tolaik mūsu senči Vidzemē piedzīvoja visdrūmākos dzimtbūšanas un bezcerīgas nolemtības laikus. Brāļu draudzes kustības nestā kristīgā vēsts dāvāja ļaudīm dziļi personīgu ticību Dievam, atjaunoja cilvēku pašcieņu un nesa sirds un prāta izglītību. Brāļu draudzes garīgā kustība cēla mūsu tautu pretī gaišai nacionālajai pašapziņai un neapturamam ceļam uz savu valsti.Brāļu draudzes mantojuma iepazīšanai:(Facebook: https://www.facebook.com/events/554598998410744/)http://www.amatasnovads.lv/blog/bralu-draudzes-nozimehttps://dom.lndb.lv/data/obj/72393.html Brāļu draudzes rokrakstu digitālā bibliotēkahttp://www.bdm.lv/ Brāļu draudzes misija 

‍Avots: www.lelb.lv 
Lapa atjaunota 19. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »