Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Pārrobežu projektā atjaunos Mežotnes baznīcas torni

Rundāles novada domes speciālisti plāno septembrī tikties ar Raunas pašvaldības un Ropšas pašvaldības (Krievija) pārstāvjiem projekta «Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā,Ropšā» (īsais nosaukums: RUNRARO) starta sanāksmē, «Bauskas Dzīvi» informē Laura Ārente, Rundāles novada domes attīstības nodaļas vadītāja un šī projekta vadītāja.

Projekts paredz uzņēmējdarbības sektora sadarbības attīstību tūrisma jomā, organizējot fokusa grupu diskusijas, uzņēmējdarbības forumu un mācības uzņēmējiem no projektā iesaistītajām pašvaldībām. Uzņēmēji tiks iesaistīti kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma veidošanā, proti, sadarbības pašvaldības, izmantojot esošo kultūrvēsturisko mantojumu kā bāzi un sadarbojoties ar uzņēmējiem, organizēs pilotpasākumu sēriju «Ceļojums laikā». Pasākumi izcels vietējo kultūrvēsturisko mantojumu.

Rundāles novadā projekta laikā tiks rekonstruēts Mežotnes baznīcas tornis. Precīzu datu par Mežotnes baznīcas celtniecību nav, taču viena no hipotēzēm ir par baznīcas mūra ēkas celtniecību 17. gadsimta sākumā. Laika gaitā baznīcas tornis savu izskatu mainījis vairākkārt, tomēr greznāko veidolu – barokālu torni ar kupolu – ieguvis Latvijas brīvvalsts laikā.

1944. gadā kaujās pie Lielupes baznīca tika sašauta, sagrautas torņa konstrukcijas. Pēc kara bija nesekmīgi mēģinājumi baznīcu atjaunot. Vēlāk, 60. gados, baznīcā ierīkota minerālmēslu noliktava – tika izlauztas plašākas torņa un draudzes telpas durvis, logi un ailas daļēji aizmūrēti, baznīcas ēkai izveidota lēzena jumta konstrukcija.

Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta finansējums sniegs iespēju īstenot ilgi gaidīto baznīcas torņa rekonstrukciju. Saskaņā ar SIA «Livland Group» izstrādāto būvprojektu, baznīcas torni paredzēts atjaunot tādā apmērā un izskatā, kāds tas bijis pēc 20. gadsimta 20. gadu atjaunošanas projekta realizācijas, paredzot nodrošināt iespēju uzkāpt tornī līdz pat galerijai, kas kalpotu par skatu platformu. Apkārtnes vērošana tiktu nodrošināta no pārējām ailām torņa sienās. Pa ceļam uz platformām torņa stāvos būs iespējams izvietot tematiskas ekspozīcijas. Torņa nobeigumu – barokālu torni ar kupolu, galeriju un smaili – paredzēts būvēt pēc 1926. gada projekta materiāliem, skaidro L. Ārente.

Projekts paredz arī ekspozīcijas izveidi un mobilo gidu ierīkošanu Mežotnes pilskalnā, kas dos iespēju pilskalna teritorijas apmeklētājiem noklausīties informāciju par daudzslāņaino Mežotnes pilskalna vēsturi. Mežotnes pilskalnam kā kultūrvēsturiskam objektam ir svarīga nozīme tūrisma attīstībā, jo pilskalns prezentē vairākus vēsturiskus periodus (kā nocietināta apmetne uz aizsardzības būves 10. – 13. gadsimtā; Indriķa Livonijas hronikā aprakstītie notikumi 1220. –1271. gadā; pilskalns kā ainavisks elements 19. gadsimta Mežotnes muižas saimniecības laikā; ierakumu vieta Pirmā pasaules kara laikā; pirmie zinātniskie arheoloģiskie izrakumi Latvijā V. Ģintera vadībā 1938. – 1942. g.). Tāpat Mežotnes baznīcas ēka, Mežotnes pilskalns Lielupes krastā pretī Mežotnes muižas pilij veido Zemgales reģionam raksturīgu kultūrvēsturisko ainavu; pilskalna teritorijā tiek organizēti kultūras pasākumu, izceļot kultūrvēsturisko mantojumu, ar projekta nozīmīgumu iepazīstina L. Ārente.

Kā informē projekta vadītāja, projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši; kopējais budžets ir 649 814 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ir 584 832,60 eiro.

A‍vots: www.bauskasdzive.lv

 

 
Lapa atjaunota 19. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »