Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Kvalitātes principi ES finansētiem pārveidojumiem, kas var ietekmēt kultūras mantojumu

ICOMOS (Starptautiskā kultūras pieminekļu un ievērojamu vietu padome) publicējusi kvalitātes principus Eiropas Savienības finansētiem pārveidojumiem, kas var ietekmēt kultūras mantojumu. Kvalitātes principi izstrādāti kā viens no Eiropas mantojuma gada projektiem ar mērķi sniegt vadlīnijas visām iesaistījām pusēm, kas tieši un netieši ir saistītas ar Eiropas Savienības finansiāli atbalstītu projektu  pārvaldību (Starptautiskajām organizācijām, valsts iestādēm, kultūras pieminekļu saimniekiem, pilsoniskajai sabiedrībai, vietējiem iedzīvotājiem kā arī privātajam sektoram un ekspertiem). Atbilstoši izpratnei par kultūras mantojumu kā kopēju labumu, svarīgi, lai kvalitāte tiktu uzraudzīta visos projektu posmos - no ieceres līdz pilnīgai īstenošanai.

‍Vadlīnijas sniedz ieskatu galvenajos jautājumos, kas jāņem vērā  par apsverot pārveidojumus, kas var ietekmēt kultūrvēsturisko vidi, apkopojot pamatjēdzienus, hartas, konvencijas, standartus un sniedzot ieskatu izmaiņās kultūras mantojuma jēdziena izpratnē un saglabāšanas praksē. Dokumentā uzskaitīti vides, kultūras, sociālie un ekonomiskie ieguvumi, ko iespējams gūt veicot kvalitatīvus pārveidojumus, kā arī atzīta nepieciešamība uzlabot visu iesaistīto pušu kapacitāti, īpaši izceļot plānošanas, projektu ieviešanas, pārvaldības, risku novērtēšanas, izpētes un izglītības jomas. Dokumenta beigās piedāvāti kritēriji lēmumu pieņēmējiem, lai novērtētu projektu kvalitāti un iespējamo ietekmi uz kultūras mantojumu.

‍Dokuments radies balstoties uz konferences “Mantojuma aizsardzība – kvalitātes principi kultūras mantojuma pārveidojumiem” rezultātiem un ICOMOS darba grupas, kurā piedalījās arī ICOMOS Latvija pārstāve, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja Baiba Mūrniece. Konferences videoieraksts pieejams:

‍ https://www.youtube.com/channel/UCmOfrVgFNvlDqnq2ZXM7vhg

‍Kvalitātes principi Eiropas Savienības finansētiem pārveidojumiem, kas var ietekmēt kultūras mantojumu (angliski

A‍vots: www.mantojums.lv 
Lapa atjaunota 27. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »