Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Latvija pievienosies Eiropas Kultūras ceļu programmai

Šodien Ministru kabinets pieņēma lēmumu par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes paplašinātajam daļējam nolīgumam Par Eiropas Kultūras ceļiem

‍Eiropas Kultūras ceļi ir 1987.gadā Eiropas Padomes izveidota programma, lai sabiedrībai, ceļojot telpā un laikā, demonstrētu, kā dažādu valstu kultūra un kultūras mantojums sniedz pienesumu kopīgajam Eiropas mantojumam. Programmas mērķi ir:

  • veicināt ciešāku Eiropas Padomes dalībvalstu sadarbību,
  • sniegt ieguldījumu Eiropas identitātes un pilsoniskuma popularizēšanā, izmantojot zināšanas un izpratni par Eiropas kopējo mantojumu, un kultūras saikņu un dialoga attīstīšanā gan Eiropā, gan citās valstīs un reģionos,
  • veidot kopīgu kultūrtelpu, izstrādājot kultūras ceļus, lai veicinātu izpratnes veidošanu par mantojumu, izglītību, sakaru tīkliem, kvalitatīvu un ilgtspējīgu pārrobežu tūrismu, kā arī citām saistītām aktivitātēm.
Pievienošanās programmai sniedz būtiskas iespējas tūrisma nozares attīstībai, jaunu sadarbības platformu veidošanai, kultūras matojuma vērtību izpratnei un zināšanu nodošanai, sasaistot dabas un kultūras vērtības. Tas vienlaikus veicinās kultūras mantojuma un tūrisma nozares ciešāku sadarbību. 

Latvijas būtiskākais ieguldījums un intereses ir saistītas ar tādiem Eiropas Kultūras ceļu programmas ceļiem, kā, piemēram, Hanzas ceļš, Jūgendstila ceļš, Vikingu ceļš, Eiropas Ebreju mantojuma ceļš. Atsevišķi Latvijas objekti jau šobrīd ir iesaistījušies Eiropas Kultūras ceļu programmas Jūgendstila un Hanzas ceļos. Interesi par iesaistīšanos Eiropas Kultūras ceļu programmas iniciatīvā, iekļaujoties jau esošajos maršrutos, vai izstrādājot un piedaloties jaunu maršrutu izstrādē, Latvijā izrādījušas vairākas nevalstiskās organizācijas.

Šobrīd programmai pievienojušās 32 valstis (tajā skaitā Lietuva, Polija, Somija, Norvēģija, Francija, Vācija u.c.) un apstiprināti 33 Eiropas Kultūras ceļu programmas kultūras ceļi. Eiropas Kultūras ceļu programmas iniciatīva nav tikai materiālais mantojums, tā aptver gan kultūru, gan tūrismu kopumā, piemēram, Eiropas Mocarta ceļš, Eiropas vīnu ceļš vai Olīvu ceļš.

Latvija pašlaik ir pārstāvēta trīs kultūras ceļos – Jūgendstila ceļā ir iekļauts Rīgas Jūgendstila muzejs, Hanzas ceļā aktīvi darbojas Kokneses, Kuldīgas, Straupes, Limbažu, Cēsu un Valmieras pašvaldības. Grobiņas tūrisma klubs “Oga” 2018.gada beigās uzņemts Eiropas Starptautiskajā vikingu asociācijā, tādejādi kļūstot par daļu no Vikingu ceļa.

Pievienojoties Eiropas Padomes paplašinātajam daļējam nolīgumam, Latvija kļūst par oficiālu Eiropas Kultūras ceļu dalībvalsti, iegūstot tiesības piedalīties visu ar Eiropas Kultūras ceļiem saistītu lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā jaunu ceļu sertificēšanā. Latvijas pārstāvjiem tiks dotas iespējas piedalīties Eiropas Kultūras ceļu rīkotajās aktivitātēs – forumos, diskusijās, semināros, apmācībās un sadarbības projektos. 

Jau šobrīd interesentiem ir iespējams pieteikties Eiropas Kultūras ceļu Apmācību akadēmijai, kas norisināsies laikā no 2019. gada 4.-7.jūnijam Visbijā. https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/training-academy

Eiropas kultūras ceļu mājaslapa: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes Nolīguma teksts un anotācija pieejami: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468556&mode=mk&date=2019-04-09

Papildus informācija:

Baiba MūrnieceKultūras mantojuma politikas daļas vadītājaNacionālā Kultūras mantojuma pārvalde Baiba.Murniece@mantojums.lv, 67326602

Foto: J. Dambis


‍Avots: www.mantojums.lv


 
Lapa atjaunota 23. Nov., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »