Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Aicinājums atbalstīt!

Labdien, draudžu vadītāji un padome!

Mēs pateicamies Dievam par Jums, Jūsu draudzi un kalpošanu. Priecājamies kopā ar Jums par katru vietu Latvijā, kur Evaņģēlijs tiek pasludināts, dievkalpojumi notiek un Dieva darbs turpinās. Priecājamies, ka varam būt vienoti lūgšanās par izaicinājumiem un grūtībām, kas kopīgi jāpārvar.

Vēlamies Jūs informēt par Latvijas Baptistu draudžu savienības šī brīža izaicinājumu un lūgt Jūsu atbalstu.

Latvijas Baptistu draudžu savienība (LBDS) ir Savienības nama - ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 37, īpašniece. Kad ēka pēc padomju gadiem tika atgūta LBDS vajadzībām, mēs mantojām virkni problēmu, daļu no kurām risinām vēl šodien.

Šobrīd steidzami ir jārisina ar Savienības nama mehānisko stiprību un stabilitāti saistīti jautājumi, konkrēti - ēkas pagrabstāva pārseguma stiprināšana. Izpildot Būvniecības valsts kontroles biroja 2016. gadā pieņemto lēmumu, tika rasts pagaidu risinājums - veikti pagaidu pārseguma pastiprināšanas darbi un zem pārseguma izvietoti vairāki statņi, kas balsta pārsegumu. Vēlāk LBDS atkārtoti vērsās Būvniecības valsts kontroles birojā ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu un neuzlikt sodu par tā neievērošanu. Pašlaik birojs ir noteicis jaunu termiņu, kurā ir jāsakārto pagraba pārsegums un jānovērš tā bīstamība.

Lai veiktu steidzami nepieciešamos darbus, esam izstrādājuši un saskaņojuši būvprojektu un saņēmuši būvatļauju no Rīgas pilsētas būvvaldes. Esam arī atraduši būvdarbu veicēju un saskaņojuši būvprojekta izpildes tāmi EUR 30 000 apmērā. Tā ir liela naudas summa, lai šo projektu realizētu saviem spēkiem. Ja vien būtu iespējams, mēs labprāt šos līdzekļus izlietotu citiem mērķiem. Taču diemžēl šī problēma ir jārisina tagad un neatliekami. Ja to nedarīsim, LBDS nama lietošana varētu tikt ierobežota.

LBDS vadība dara visu iespējamo, lai rastu nepieciešamo finansējumu būvprojekta īstenošanai. Notiek aktīvas konsultācijas, lai pieteiktos Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai. Esam aicinājuši sadarbības partnerus ASV - baptistu draudzes Oklahomā un Kalifornijā - līdzfinansēt šo būvprojektu.

Mēs ļoti novērtētu, ja arī Jūsu draudze finansiāli atbalstītu Savienības namā steidzami veicamos pagraba pārseguma pastiprināšanas darbus, veltot tam īpašu mērķziedojumu ar norādi “Pārseguma virs pagraba atjaunošana". 

Ziedojumi LBDS un draudžu projektu atbalstamReliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība"Reģistrācijas Nr. 90000085765

‍Banka A/S SwedbankKonts LV11 HABA 0551 0257 81934

Banka A/S SEB BankaKonts LV03 UNLA 0002 0007 01314 

Katra ziedotā summa, neatkarīgi no tās apjoma, būs ļoti nozīmīga. Mēs ticam, ka kopīgi spēsim šo problēmu atrisināt.

LBDS Padome un bīskaps Kaspars Šterns

Avots: www.lbds.lv 
Lapa atjaunota 19. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »