Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Pociema Dievmātes Aizmigšanas baznīcai uzstādīts kupols un krusts

2018. gada 24. augustā, Pociemā, kas atrodas 12 kilometrus no Limbažiem, notika patiesi vēsturisks notikums. Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību iesvētīja kupolu un krustu Pociema Dievmātes Aizmigšanas baznīcas centrālajai daļai.

Šis ilgi gaidītais notikums īstenojās, pateicoties Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra nerimtīgajām rūpēm un ar viņa svētību, pateicoties labdara D.k. Igora un viņa tuvinieku palīdzībai. Jāatzīmē, ka pateicoties D.k. Igora un Irinas finansiālajam atbalstam, Pociema baznīcai tika izgatavoti un uzstādīti jauni koka logi.

Pie ieejas draudzes teritorijā Augstisvētīto Valdnieku sagaidīja draudzes locekļi, Limbažu draudzes locekļi un ciema vietējie iedzīvotāji. Pēc sagaidīšanas un ietērpšanās Valdnieks Jānis svētīja visus sanākušos, uzsvēra notiekošā notikuma nozīmīgumu un vēsturiskumu, kā arī aicināja piedalīties kupola krusta iesvētīšanas kārtā. Valdniekam līdzkalpoja Limbažu Kristus Apskaidrošanās baznīcas klēriķis priesteris Pāvils Kušnarjovs un Jelgavas katedrāles klēriķis diakons Vasīlijs Kovaļonoks.

No sirds un ar bijību izskanēja lūgšana pirms tik nozīmīgā notikuma. Ar prieku un satraukumu visi gaidīja iesvētītā krusta pacelšanas un novietošanas brīdi.

Iesvētīšanas kārtas noslēgumā Valdnieks Jānis vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, kurā atgādināja draudzes dzīves uzplaukuma gadus, kad bērni draudzes skolā ieguva bezmaksas izglītību, kā arī vajāšanu gadus, kad tika nogāzti krusti un noņemti zvani. Valdnieks uzsvēra šī notikuma nozīmīgumu un uzsvēra, ka ikviens darbs, kas veikts dievnama, draudzes, Baznīcas labā – tas ir darbs Dievam. Tieši tas liecina par mūsu attieksmi pret Dievu, par Viņa klātbūtni mūsu dzīvē, par mūsu tiekšanos pie Viņa un dzīvi ar Viņu. Valdnieks īpaši uzsvēra, ka, kaut arī ciems ir neliels, un arī draudze ir neliela, baznīcas un garīgās dzīves saglabāšana ir nepieciešama. Viņa Eminence pateicās visiem ziedotājiem, pateicoties kuriem bija iespējams izgatavot krustu un kupolu, kā arī šī projekta īstenotājiem.

Sprediķa noslēgumā Valdnieks svētīja dievlūdzējus ar savu Virsgana svētību.

Limbažu Kristus Apskaidrošanās baznīcas draudze

‍Avots: www.pareizticiba.lv


 
Lapa atjaunota 19. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »