Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Mežgalciema draudzes lielie darbi

Šogad īpaši priecājamies, ka līdz ar draudzes aktīvo apmeklētāju skaita pieaugumu esam varējuši īstenot divus projektus - baznīcas jumta seguma nomaiņu un dievkalpojuma zāles remontu. Pateicību saraksts par iesaistīšanos un palīdzēšanu ir ļoti garš - gandrīz 30 cilvēku. Tieši tāds ir draudzes spēks - katram ir kāda dāvana, ar ko kalpot - laiks, prasmes, gudrība, līdzekļi.
‍Par baznīcas jumta projekta vadīšanu īpašu paldies jāsaka Lienei Otaņķei (mācītāja Artura Šķubura meitai). Projektā 89% no summas ir ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) atbalsts, bet 11% līdzfinansējusi Mežgalciema baptistu draudze, pateicoties ļoti daudzu ziedotāju ieguldījumam.

‍Baznīcas dievkalpojumu zāles remonts tika īstenots tikai par ziedotāju līdzekļiem.

Mūsu lielā lūgšana par Mežgalciema baznīcu paliek nemainīga - lai šajā vietā cilvēkiem tiek sludināts Dieva vārds un Kristus vēsts aizsniegtu vēl daudzus. Jau oktobrī ciemos gaidām evaņģēlistu Amadeju Vadoni no Vācijas, lai vienu nedēļu sanāktu kopā katru dienu -  lūgtu, klausītos paši, aicinātu kādu sev līdz.

Sandra Vadone

‍Avots: www.lbds.lv

‍‍

 
Lapa atjaunota 19. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »