Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Jaunās kapelas pamatakmens ielikšana pie Opoļu svētā avota

Ar Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra svētību pie svētā avota Opoļos Ludzas novada Briģu pagastā sākta Dievmātes Piedzimšanas kapelas celtniecība. Svētdien, 2018. gada 1. jūlijā, 5. svētdienā pēc trijādības, aizlūgumu pamatakmens ielikšanai jaunās kapelas pamatos ar Valdošā Virsgana svētību kalpoja Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs.

Viņam līdzkalpoja Zilupes Krista Pacelšanas baznīcas un Opoļu Dievmātes Piedzimšanas kapelas pārzinis priesteris Andrejs Semjonovs un Rēzeknes prāvestības klēriķi priesteris Sergijs Kiričenko, priesteris Aleksijs Vinogradovs, priesteris Georgijs Šelomienko, priesteris Aleksandrs Levins.

Aizlūgumā piedalījās vietējie iedzīvotāji, viesi no Zilupes, Rēzeknes, Ludzas un citām Rēzekens prāvestības draudzēm. Goda viesi bija Rēzeknes Jēzus Sirds katoļu katedrāles klēriķis garīdznieks Vitālijs Fiļipenoks, arhitekts Māris Šodnaks, celtnieks Jurijs Vavilāns, Briģu pagasta pārvaldnieks Andris Valensis, Kaunātas skolas direktore Alīna Gendele.

Pēc aizlūguma virspriesteris Viktors Teplovs vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi. Priesteris Andrejs Semjonovs pateicās prāvestam, klēriķiem un lajiem par ierašanos uz šo nozīmīgo brīdi un ielūdza visus uz kopīgu mielastu.

VĒSTURISKA IZZIŅA

Piecus kilometrus no Zilupes, Opoļu ciemā, netālu no Krievijas robežas, atrodas dziedinošs avots. Kā vēsta nostāsts, šo avotu atklāja kāds vietējais dziļi ticīgs iedzīvotājs, kurš godāja Dievmāti, zemnieks Kazakovs, no Senčatas ciema, kurš kopš dzimšanas bija akls un pastāvīgi ar saviem tuviniekiem lūdza Dievu un Dievmāti, lai viņam tiktu dāvāts brīnums redzēt Dieva pasaules skaistumu un savus vecākus. Reiz viņam miegā parādījās Dievmāte, sakot, lai viņš dodas pie šī avota un mazgā savas acis ar tā dziedinošo ūdeni. Notika brīnums – zemnieks kļuva redzīgs.

Opoļu un citu tuvāko ciemu iedzīvotāji par saviem uzskata Dievmātes Piedzimšanas svētkus, jo tieši šajā dienā vienkāršais zemnieks Kazakovs no Senčatas ciema saņēma dziedināšanu. 1937. gadā vietējie iedzīvotāji vērsās pie sava priestera t. Vladimira Antipova ar lūgumu nokalpot tur ūdens iesvētīšanas aizlūgumu Dievmātes Piedzimšanas svētkos. Jaunais priesteris uzklausīja savu draudzes locekļu lūgšanu un savlaicīgi aizbrauca uz avota atrašanās vietu. Atbraucis viņš to ieraudzīja nolaistā stāvoklī un piedāvāja draudzes locekļiem sakopt avota apkārtni un uzcelt kapelu. Priestera aicinājums neatstāja ticīgos vienaldzīgus. Tika saņemta atļauja no robežsardzes dienesta, kuri atļāva visiem, kuri to vēlējās, piedalīties kapelas celtniecībā šajā vietā. Tika sagādāti materiāli, un darbs sākās. Dažu dienu laikā jau bija pabeigta vienkārša 4x4 metrus liela kapela ar kupolu un krustu. Bijušais draudzes pārzinis, ārštata garīdznieks tēvs Joanns Markovskis avotam ziedoja cementa grodus. Jāatzīmē, ka attīrot avotu, lai tajā ievietotu cementa grodu, tika atrastas trīs 1812., 1836. un 1860. gada vara monētas, kas skaidri liecina par avota godināšanas senumu.

1936. gada 21. septembrī, Dievmātes Piedzimšanas svētku dienā, Zilupes baznīcā tika kalpota Dievišķā liturģija, pēc kuras notika pirmais krusta gājiens uz jauniekārtoto kapelu. Neskatoties uz piecus kilometrus lielo attālumu, krusta gājienā piedalījās vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Šis gājiens, kurā piedalījās vairāk nekā tūkstotis cilvēku, nesot lielu krustu, karogus un ikonas, atstāja lielu iespaidu.

Opoļu kapela pēckara gados

XX gadsimta sešdesmitajos gados kolhoza priekšsēdētājs V. Stepanovs pieņēma lēmumu nojaukt Opoļu kapelu. Daudzi viņa lēmuma nepiekrita, jo paši no saviem vecākiem bija dzirdējuši par šī ūdens dziedinošajām īpašībām. Tā kā tas notika Hruščova valdīšanas gados, kad valsts politika paredzēja pilnībā atbrīvoties garīdzniecības, lai neietu pretrunās ar valsts ideoloģiju, neviens Opoļu kapelu neaizstāvēja. Kolhoza priekšsēdētājs deva rīkojumu kapelu ar traktoru aizvilkt uz purvu. Dievs nevienu neatstāj nesodītu – tā mūs māca Svētā Baznīca. Īsā laikā kolhoza priekšsēdētājs un traktorists, kurš veica šo ļauno darbu, smagi saslima un nomira. Tā pareizticīgie iedzīvotāji sešdesmitajos gados palika bez dziedinošā avota, pie kura Dievmātes Piedzimšanas svētkos visi pulcējās uz aizlūgumu. Jaunas kapelas celtniecība Opoļos1990. gada 4. maijā tika pasludināta Latvijas neatkarība. Ar jauno laiku sākšanos Krusta Pacelšanas baznīcas ticīgie vēlējās atgriezt Opoļu kapelai tās sākotnējo izskatu, jo deviņdesmitajos gados bijušās kapelas vietā atradās vien koka krusts. Baznīcas draudzes locekļi pastāstīja priesterim par savu vēlēšanos atgriezt bijušo godību Opoļu avotam. Tēvs Mihails Četverovs tikās ar bijušo Latvijas PSR lauksaimniecības ministra vietnieku A. Lazarevu (Jaunslobodas baznīcas draudzes locekli), kurš piedāvāja sniegt finansiālu atbalstu kapelas celtniecībā. Jaunajai kapelai, pēc Rīgas un Latvijas Bīskapa Aleksandra (Kudrjašova), tagadējā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta, lēmuma, bija jābūt tiešai iepriekšējās kapelas kopijai, kas tika izpostīta un nostumta purvā aizvadītā gadsimta sešdesmitajos gados. T. Mihails, būdams pēc izglītības inženieris, pats projektēja kapelas projektu un atrada vietējos celtniekus.

Kapelas celtniecībai bija nepieciešami līdzekļi, kurus ziedoja A. Lazarevs, un piešķīra arī pilsētas varas pārstāvji. 1991. gada vasarā Opoļu kapela tika uzcelta.

1991. gada 21. septembrī tēvs Mihails nokalpoja Dievišķo liturģiju Zilupes Krusta Pacelšanas baznīcā un kopā ar draudzes locekļiem devās krusta gājienā uz Opoļu kapelu, kur tika nokalpots ūdens iesvētīšanas aizlūgums, pēc tam tika iesvētīta pati kapela. Tā pareizticīgajiem ļaudīm atkal bija iespeēja smelt svēto ūdeni un pateikties Dievam par šo atkal dāvāto iespēju.

 Mūsdienu vēsture

2000. gadā notika pirmais atjaunotais krusta gājiens uz Opoļiem, kurā piedalījās svētceļnieki no Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas un citām Latvijas pilsētām, kuri arī šodien ik gadus dodas uz avotu, lai kopā lūgtos un pasmeltu svēto ūdeni.

Ik gadus 20. septembrī ticīgie pulcējas uz Krusta gājienu uz Opoļiem. Krusta gājienu ievada Visnakts dievkalpojums un Dievišķā liturģija. Visi svētceļnieki un viesi tiek izvietoti Zilupes pareizticīgo kopienas draudzes locekļu mājās. Vasaras periodā daudzi ticīgie brauc uz avotu, lai pasmeltu svēto ūdeni un kalpotu aizlūgumu par veselību. Kopš 2006. gada pie Opoļu kapelas ik nedēļas notiek ūdens iesvētīšanas aizlūgums ar akafista dziedāšanu. Cilvēki ir ievērojuši, ka dievkalpošanas laikā pie avota Kungs reti kad kādu samērcē. Lietus līst vai nu pirms, vai pēc aizlūguma. Visu laiku ticīgie lūguši, lai būtu iespējams ne tikai pasmelt svēto ūdeni, bet arī iegremdēties tajā. Diemžēl 2004. gadā Zilupē notika nelaime – nodega Krusta Pacelšanas baznīca, tādēļ visi spēki tika veltīti jauna mūra dievnama celtniecībai. 2008. gadā Zilupes baznīca tika iesvētīta. 2017. gadā ar Viņa Eminences Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra svētību sākās jaunas kapelas celtniecības darbi Opoļos, kurā būs iespējams ne tikai pasmelt svēto ūdeni, bet arī gremdēties tajā speciāli izveidotā vietā dvēseles un miesas dziedināšanai, kā to lūguši daudzi ticīgie.

Uz šodienu izveidots un Būvvaldē apstiprināts kapelas projekts, iegūts īpašumā zemes gabals zem paša avota un ierīkota elektrība.  

Kopš 2018. gada 16. maija Opoļu kapelā sākušies projekta nulles cikla darbi. Uzcelta palīgēka, sākti grunts attīrīšanas darbi.

Priekšā vēl daudz darbu, kas saistīti ar pašu kapelas celtniecību un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu. Ar draudzes locekļu un labu cilvēku palīdzību savākti līdzekļi pamatu izveidošanai un daļēji – celtniecības turpināšanai.

Lūdzam visu cilvēkus, kuriem nav vienaldzīgs Opoļu svētā avota liktenis, pienest savas lūgšanas Dievmātei par šī labā darba sekmīgu turpināšanos un finansiāli atbalstīt minēto celtniecību.

Opoļu avots kopš seniem laikiem bijis izslavēts ar savu svēto ūdeni, kas palīdz pie dažādām acu saslimšanām, tomēr salīdzinoši nesen bijis izdziedināšanas gadījums no vēža. Visi ziedotāji un viņu tuvinieki baznīcā pastāvīgi tiek pieminēti lūgšanās. Rekvizīti ziedojumiem:Zilupes Kristus Krusta Pacelšanas pareizticīgo draudzeAdrese: Brīvības iela 4, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751Reģistrācijas numurs: 90000458116Bankas konts: LV52HABA0551035734463

 Foto un video: Valentīns un Ņina Margeviči

Avots: www.pareizticiba.lv


 
Lapa atjaunota 19. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »