Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Tiskādu Svētās Trijādības baznīcas 140 gadu jubileja

2018. gada 17. jūnijā, 3. svētdienā pēc Trijādības un svt. Mitrofana, Konstantinopoles patriarha, visu Vologdas sirdsskaidro tēvu, Novgorodas, Baltkrievijas, Pleskavas svēto kopējas godināšanas dienā un Sanktpēterburgas metropolijas svēto godināšanas dienā (pārejošas svinības 3. svētdienā pēc Trijādības), Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Tiskādu Svētās Trijādības baznīcā, kas šogad atzīmē savu 140 gadu jubileju kopš baznīcas celtniecības un iesvētīšanas.

Pie ieejas baznīcā Augstisvētītais Virsgans tika sagaidīts ar sālsmaizi un ziediem. Dievkalpojumā dziedāja Rēzeknes Dievmātes Piedzimšanas katedrāles dziedātāji kopā ar draudzes dziedātājiem.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rēzeknes apriņķa prāvests un Tiskādu baznīcas pārzinis virspriesteris Viktors Teplovs; Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis, Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja pateicības lūgšanas par Latvijas Virsganiem, kā arī par baznīcas labdariem, ziedotājiem un draudzes locekļiem.

Ektēnijā par mirušajiem Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs lūdzās par Augstisvētītā Polockas un Vitebskas bīskapa Viktorīna (Ļubimova), kurš iesvētīja šo baznīcu 1878. gadā, un mūžam pieminamā priestermūka Melitona (Koroļova), senās dievbijības godinātāja, misionāra un vienticībnieku garīdznieka – pirmā šīs baznīcas pārziņa, un priestera Joanna Romanova, kurš apbedīts pa labi no baznīcas, dvēseles dusu.

Pēc Dievišķās liturģijas tika kalpots īss aizlūgums, kura laikā Augstisvētītais Valdnieks nolasīja pateicības lūgšanu Pestītājam.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Augstisvētītais Virsgans vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi par svētdienas Evaņģēlija lasījuma tēmu. Sprediķa noslēgumā Bīskaps Aleksandrs apsveica pārzini, baznīcas padomi, draudzes locekļus un Tiskādu iedzīvotājus baznīcas iesvētīšanas 140 gadu jubilejā. Pēc tam Valdnieks Aleksandrs pastāstīja par baznīcas pirmā pārziņa priestermūka Melitona (Koroļova) kalpošanu.

Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs uzsvēra, ka priestermūks Melitons bija ticības cīnītājs, lūdzējs, nesavtīgs darbinieks, kurš atdeva visu, kas viņam bija, trūcīgajiem un izsalkušajiem. “Viņš kalpoja biežus un garus dievkalpojumus, piesaistot vecticībniekus lasīšanai un dziedāšanai baznīcā. Attieksmē pret sevi t. Melitons bija atturīgs un darbīgs. Grēcīgo ieradumu iznīdēšanai viņš zem apģērba nēsāja astru kreklu no rupja auduma un smagas metāliskas ķēdes ar trīs krustiem un divām slēdzenēm; ēda pieticīgu ēdienu vienreiz dienā. Attiecībās ar citiem priestermūks Melitons bija laipns un viesmīlīgs, dāsns un atsaucīgs. Zināmi gadījumi, kad t. Melitons brīžos, kad viņam nebija naudas, atdeva pat savu apģērbu. Saņēmis no baznīcas labdariem zābakus, viņš tos atdeva, bet pats turpināja staigāt saplēstos apavos. Bijuši gadījumi, kad viņš nabagam atdevis pēdējo kreklu, jo nav bijis nekā cita, ko dot. Vairāk par viņa dzīvi un par citu Latgales gara varoņdarba veicēju dzīvi varat izlasīt mūsu izdotajā brošūrā, kas paredzēta bezmaksas izplatīšanai “LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas ticības un dievbijības gara varoņdarba veicēji””, - pastāstīja Augstisvētītais Valdnieks.

Bīskaps Aleksandrs aicināja ticīgos lūgties par priestermūka Melitona dvēseles dusu un īpaši uzsvēra, ka mirušo taisno godināšana un pieminēšana lūgšanās nemainīgi ir saistīta ar viņu atbildes lūgšanu gādību Kunga priekšā par cilvēkiem, kuri dzīvo uz zemes. “Šāda aizstāvība ne reti izpaužas brīnišķīgas dziedināšanas gadījumos no garīgām, dvēseles un fiziskām slimībām, palīdzības neatliekamās sadzīves lietās, sekmīgā sarežģītu situāciju atrisināšanās gadījumā. Par visiem šādiem gadījumiem lūdzu dievbijīgos kristiešus informēt Daugavpils eparhālo pārvaldi. Atsūtītās liecības sniegs atbalstu materiālu sagatavošanā Latgales novada dievbijības varoņdarba veicēju godināšanā”, - atzīmēja Valdnieks Aleksandrs.

Virspriesteris Viktors Teplovs visu Tiskādu iedzīvotāju un baznīcas padomes vārdā pateicās Augstisvētītajam Valdniekam Aleksandram par veikto Virsgana dievkalpojumu un pasniedza viņam svētīto prosforu.

Visa noslēgumā pie ieejas baznīcā tika uzņemts piemiņas foto. Pēc tam Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs svētīja ticīgos un piemiņai par notikušo dievkalpojumu izdalīja ticīgajiem ikoniņas ar Pestītāja attēlu.

LPB preses dienests
 
IZZIŅA:

Tiskādi bija liels vecticībnieku ciems, uz kuru 1877. gadā no Rēzeknes tika pārcelts priestermūks Melitons (Koroļovs; 1838-1885). ar viņa pūlēm, pēc Eparhiālās vadības rīkojuma, par dažādu labdaru ziedojumiem un naudas summu 1705 rubļi 50 kapeikas 1878. gadā Tiskādos tika uzcelta koka baznīca vienticībniekiem. Galvenie baznīcas labdari bija Režicas (Rēzeknes) tirgotājs Lūka Masļeņikovs un muižnieks vecticībnieks Mokijs Djubins, kurš vēlāk kļuva par vienticībnieku, kā arī G. Seņkovs. Celtniecību vadīja priestermūks Melitons.

1878. gada 5. jūnijā, Svētā Gara dienā, Tiskādu baznīcu iesvētīja Augstisvētītais Polockas un Vitebskas bīskaps Viktorīns (Ļubimovs) par godu Svētajai Dzīvudarošajai Trijādībai. Jauniesvētītā baznīca bija rotāta ar senpareizticīgo raksta ikonām; dievkalpojumu veikšanai tika izmantoti seni baznīcas priekšmeti un senās baznīcas grāmatas.

Augstajā vietā tika novietota akmens plāksne ar tajā iekaltu astoņgalu krustu un uzrakstu: “Par slavu Svētajai Vienbūdāmajai Dzīvudarošajai un Nedalāmajai Trijādībai Tēva un Dēla un Svētā Gara. Šī baznīca celta un radīta Dievbijīgā Valdnieka Imperatora Aleksandra Nikolajeviča un Augstisvētītā Polockas un Vitebskas Bīskapa Viktorīna laikā Tiskādos 7385. gadā pēc pasaules radīšanas, 1878. gadā pēc Kristus Piedzimšanas”.

Viens no galvenajiem t. Melitona darbiem bija vietējo vecticībnieku pievēršana pareizticībai. Pateicoties viņa nerimtīgajiem darbiem un garīgi izglītojošajām sarunām ar vecticībniekiem-bezpopovciem, vienticībai tika pievērsti vairāk kā 150 cilvēki. Daudzi vecticībnieki no sirds apgalvoja, ka ja t. Melitons vēl nedaudz būtu padzīvojis Tiskādos, viņi bez jebkādām sarunām un pārliecināšanām pievienotos Baznīcai.  Bet Kungs lēma savādāk. 1885. gada novembrī tēvs Melitons stipri saaukstējās un smagi saslima. Baidoties par viņa veselību, draudzes locekļi sarunāja pajūgu, lai aizvestu viņu uz slimnīcu Vitebskā. Bet ārstēšana Vitebskā nedeva labus rezultātus un priestermūks Melitons (Koroļovs) 1885. gada 20. novembrī stājās Kunga priekšā. Tēva Melitona misionāro darbu turpināja viņa mācekļi un sekotāji. Piemiņa par brīnišķīgo garīdznieku tika iemūžināta K. Sčensnoviča brošūrā “Priestermūks Melitons, Vitebskas guberņas Tiskādu vienticībnieku draudzes dibinātājs”, kurā aprakstītas tēva Melitona laikabiedru atmiņas. 1903. gadā tika aktualizēts jautājums par priestermūka Melitona pīšļu pārvešanu no Vitebskas uz Tiskādiem, tomēr šī iecere netika īstenota. Šodien t. Melitona apbedīšanas vieta precīzi nav zināma, tā tiek meklēta.

Dzīves laikā priestermūks Melitons paredzēja baznīcas slēgšanu Tiskādu ciemā. Viņš sacīja, ka pienāks tautas atkrišanas laiks no ticības un Dieva, un Baznīca tiks vajāta. Baznīca tiks slēgta, bet ne uz ilgu laiku, un pēc tam atdzims. Tā arī notika: padomju gados samazinājās senpareizticīgo dievkalpojumu un dziedāšanas zinātāju skaits, bet no jaunajiem svētkalpotājiem nevienam nebija vēlēšanās kalpot pēc senās kārtas, tādējādi draudze samazinājās. 1980. gadā baznīcas stāvoklis kļuva tik kritisks, ka dievkalpojumus tajā vairs nebija iespējams noturēt, un 1982. gadā to slēdza. Senie tērpi un baznīcas arhīvs slēgšanas laikā tika sadedzināti, daļa īpašuma nodots Rēzeknes katedrālei, daļa – Latgales kultūras un vēstures muzejam. 2000-os gados dievkalpojumi atkal atsākās; vienlaikus ar tiem sākās baznīcas atjaunošana.  

2015. gada 6. jūnijā, Svētās Trijādības atsvētes dienā, atjaunoto Tiskādu baznīcu iesvētīja Viņa Eminence Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs. Dievkalpojuma laikā Augstisvētītais Valdnieks lūgšanās pieminēja Bīskapu Viktorīnu (Ļubimovu) un priestermūku Melitonu (Koroļovu), kuri darbojušies misionārās sludināšanas darbā vietējo vecticībnieku vidū un vienticībnieku baznīcas izveidošanā Tiskādos.

2018. gadā apritēja 140 gadi kopš Tiskādu pareizticīgo baznīcas celtniecības un iesvētīšanas, un 180 gadi kopš baznīcas pirmā pārziņa priestermūka Melitona (Koroļova) – ticības varoņdarba veicēja un dievbijības aizstāvja, dzimšanas dienas.

IZZIŅAS veidošanā izmantoti materiāli no brošūras “LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas eparhijas ticības un dievbijības gara varoņdarba veicēji”, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Reliģiskās izglītības un Katehizācijas nodaļas izdevums, Daugavpils, 2017. gads‍

‍Avots: www.pareizticiba.lv
 

 
Lapa atjaunota 19. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »