Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Virsgana dievkalpojums Krāslavas svt. Jāņa Zeltamutes baznīcā par godu dievnama 165 gadu jubilejai

2018. gada 10. jūnijā, 2. svētdienā pēc Trijādības un Visu svēto, kas Krievzemē atspīdējuši, piemiņas dienā, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Krāslavas svētītāja Jāņa Zeltamutes baznīcā, kas šogad svin savu 165 gadu jubileju kopš iesvētīšanas.

Pie ieejas baznīcā Augstisvētīto Virsganu sagaidīja Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Krāslavas novada domes priekšsēdētājs pateicās Bīskapam Aleksandram par Virsgana vizīti Krāslavā par godu šī nelielā dievnama nozīmīgajai jubilejai un pasniedza viņam ziedus.

Viņa Eminencei dievkalpojumā līdzkalpoja Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs; Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis; Krāslavas Jāņa Zeltamutes baznīcas pārzinis priesteris Rostislavs Terehovs un Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs. Dievkalpojumā šajā dienā dziedāja Krāslavas Ņevas Aleksandra baznīcas dziedātāji.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja pateicības lūgumi par Latvijas Virsganiem ar viņu Dieva sargāto draudzi un par visiem, kuri svin šīs dienas svinības. Ektēnijā par mirušajiem Augstisvētītais Valdnieks lūdzās par visiem kopš laika gala aizmigušajiem šī dievnama pārziņiem, klēru, draudzes locekļiem un šī dievnama cēlējiem, u visiem, kas apbedīti šajā vietā.

Dievišķās liturģijas noslēgumā tika nodziedāts tropārs, kondaks un augstiteikšana svētkiem un nolasīta lūgšana Visiem svētajiem, kas Krievzemē atspīdējuši, kuru piemiņa tiek godāta šajā dienā.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs vērsās pie garīdzniekiem un ticīgajiem ar sprediķi par šīsdienas svētku tēmu. Sprediķa noslēgumā Viņa Eminence pateicās ticīgajiem par piedalīšanos dievkalpojumā, apsveica visus dievnama 165 gadu jubilejā un svētīja visus ar savu virsgana svētību. Piemiņai par Virsgana dievkalpojumu draudzes locekļiem tika izdalītas nelielas ikoniņas.

Par uzcītīgu darbu Svētās Pareizticīgās Kristus Baznīcas labā D.k.Boriss Trelis tika apbalvots ar Virsgana svētības rakstu.

Aizejot no baznīcas Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs apskatīja vietējo kapsētu. Pie virspriestera Nikolaja Slavecka kapa garīdznieki nodziedāja “Mūžīgu piemiņu” šeit apbedītajiem virspriesterim Nikolajam (Slaveckim, 22.04.1868-02.01.1939), virspriesterim Georgijam (Kuzminam, 1913-1991) un visiem kopš laika gala mūža miegā aizmigušajiem šīs baznīcas pārziņiem, klēram, draudzes locekļiem un dievnama cēlējiem.

Šajā pašā dienā par godu baznīcas 165 gadu jubilejai Krāslavas kultūras namā notika svētku koncerts, kurā piedalījās Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs, garīdznieki un Krāslavas ticīgie. Pateicībā par sniegto atbalstu Krāslavas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcai Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks tika apbalvots ar Virsgana svētības rakstu.

Svētku programma ietvaros notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dokumentālo filmu studijas video sižeta prezentācija par Krāslavas Jāņa Zeltamutes baznīcas jubileju.

Plkst. 14:00 notika Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra tikšanās ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku. Tikšanās piedalījās arī Romas katoļu Baznīcas Latvijā Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis.

Gunārs Upenieks izteica pateicību pareizticīgo un katoļu bīskapam par viņu vizīti Krāslavā un dievkalpojumiem, kurus viņi kalpoja Krāslavas dievnamos. Viņš uzsvēra, ka tas ir rets un īpašs notikums pilsētas dzīvē un abu konfesiju ticīgajiem.

Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs pateicās G. Upenieka kungam pat tikšanās iespēju un uzsvēra, ka Latgale atrodas zem īpaša Vissvētās Dievadzemdētājas, jo daudzi pareizticīgo dievnami Latgalē iesvētīti Viņai par godu, un arī katoļu dievnamos īpaši godā Dievmāti, dodot Viņai pienācīgu godu. “Ļoti patīkami, ka šie piemiņas notikumi un vēsturiskās bīskapu vizītes Latvijas dievnamos un draudzēs notiek Latvijas Republikas Neatkarības simtgades gadā, kuras himnā «Dievs, svētī Latviju» skan lūgšanas vārdi, kas apvieno visu Latvijas tautu, neatkarīgi no ticības piederības un nacionalitātes”, - sacīja Augstisvētītais Valdnieks.

Savukārt bīskaps Edvards Pavlovskis uzsvēra, ka pareizticīgie un katoļi ir vienoti ne tikai Kunga un Dievmātes godināšanā, bet arī tradicionālo vērtību stiprināšanā, kas kopīgas visiem kristiešiem, par ko izteica pateicību Augstisvētītajam Bīskapam Aleksandram un lūdzu viņu nodot sveicienu un pateicību Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājam Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram. Tikšanās noslēdzās ar piemiņas foto uzņemšanu pie ieejas Krāslavas novada domē.

LPB preses dienests

‍Avots: www.pareizticiba.lv 
Lapa atjaunota 19. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »