Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Kristus Augšāmcelšanās svētku spēle “Ceļš uz baznīcu”

Svētdien, 2018. gada 13. maijā, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību notika tradicionālais radošais salidojums Rīgas prāvestības vispārizglītojošo un svētdienas skolu audzēkņiem. Pasākuma organizatori bija Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Izglītības un katehizācijas nodaļa un Visu svēto baznīcas svētdienas skola “Kovčeg”.

Bērnu un jauniešu šīsdienas tikšanās bija veltīta Vidzemes priekšpilsētas dievnamu vēstures, arhitektūras un svētumu iepazīšanai, jauniešu iepazīstināšanai ar pareizticīgajām vērtībām, kultūru un veselīgu dzīvesveidu, kā arī draudzīgu attiecību stiprināšanai Rīgas prāvestības svētdienas skolu vidū.

Sagatavošanās spēlei-ceļojumam sākās jau ilgi pirms gaidāmā notikuma. Bērni no svētdienas skolas “Kovčeg” jauniešu kluba “Parus” apmeklēja Vidzemes priekšpilsētas pareizticīgo dievnamus: Svētās Trijādības katedrāli, Rīgas sieviešu klostera sirdssk. Radoņežas Sergija baznīcu, Dievmātes Patvēruma un Debesbraukšanas baznīcu, iepazinās ar to vēsturi un sagatavoja uzdevumus spēles dalībniekiem. Šajā darbā viņiem palīdzēja bērni no klostera svētdienas skolas vecākās grupas un Svētās trijādības katedrāles svētdienas skolas pasniedzēji.

Spēlē-ceļojumā piedalījās 17 skolas no visām Rīgas svētdienas skolām un Jūrmalas: bērni no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles, Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera, Svētās trijādības katedrāles svētdienas skolām, kā arī Rīgas Ņevas Aleksandra, Dievmātes Pasludināšanas, Kunga Apskaidrošanās, Trijādības baznīcas Pārdaugavā, Erceņģeļa Mihaila baznīcas svētdienas skolu audzēkņi, Debesbraukšanas baznīcas latviešu draudzes svētdienas skolas audzēkņi, kā arī kņaza Vladimira baznīcas svētdienas skolas audzēkņi. Spēlē piedalījās arī skolēni no Rīgas Rīnūžu vidusskolas, skautu kustības un kultūras-izglītojošās biedrības “Logos”.

Apmēram 200 dalībnieku, neskaitot vecākus un pedagogus, pulcējās Skolēnu pilī. Pēc kopīgi nodziedāta Pashas tropāra jaunos dalībniekus sveica Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs virspriesteris Oļegs Peļevins. Pasākumu vadīja svētdienas skolas “Kovčeg” skolotāja Inna Musatova. Pēc tam notika iepazīšanās ar komandām, katra komanda iepazīstināja ar sevi un savu devīzi. Pēc iepazīšanās un spēles noteikumu izskaidrošanas katrai komandai tika izsniegta aploksne ar karti-maršrutu ceļošanai pa Vidzemes priekšpilsētas baznīcām.

Spēcīgais karstums komandas nebiedēja un visi, nodrošinājušies ar ūdens rezervēm, steidzās uz baznīcām. Katrā baznīcā skolēnus sagaidīja dežūrējošie palīgi – pusaudži, kuri izsniedza uzdevumus atnākušajām komandām. Uzdevumi bija saistīti ar baznīcas vēsturi, godājamām ikonām vai baznīcas arhitektūru, tāpat arī uzdevumi, saistīti ar atjautību, uzmanību un spēju orientēties apkārtnē. Piemēram, klostera baznīcā bērniem bija jāuzzina Dievmātes godājamās Tolgas ikonas nosaukums; Trijādības katedrālē – jāsaskaita kupoli ikonostasā un jāuzraksta, no kuras pilsētas tas atvests; Debesbraukšanas baznīcā jāuzkāpj korī un jānodzied Pashas tropārs, Dievmātes Patvēruma baznīcā – jāpaklanās svētmocekļa Rīgas Jāņa šķirstam un jāatrod kapliča, kurā viņš bija apglabāts. Visas komandas veiksmīgi paveica visus uzdevums, bet, pats galvenais, vēl vairāk sadraudzējās, uzzināja daudz jauna un noderīga. Daudzi bērni šajos dievnamos bija pirmo reizi.

Visbeidzot visi dalībnieki atkal pulcējās Skolēnu pilī. Katru komandu apbalvoja un sveica virspriesteris Aleksandrs Kudrins un Inna Musatova. Īpašu prieku bērniem sagādāja gardais cienasts, cukurvate un iespēja nofotografēties un uzreiz saņemt piemiņas fotogrāfiju ar uzrakstu “Ceļš uz baznīcu”.

Mēs sakām paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt šo pasākumu – virspriesteriem Oļegam Peļevinam un Aleksandram Kudrinam, Skolēnu pils vadībai, Innai Musatovai, pusaudžu klubam “Parus”, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas baznīcu pārziņiem un darbiniekiem.

LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļa

Avots: www.pareizticiba.lv   
Lapa atjaunota 24. Apr., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »