Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Atjauno baznīcu, vēlas restaurēt ērģeles

Piltenes luterāņu baznīcā atrodas otras Latvijā vecākās ērģeles, būvētas 1719. gadā. Draudze dara visu, kas ir tās spēkos, lai restaurētu 300 gadus veco instrumentu.

Vēstures dati liecina, ka luterāņu draudze Piltenē dibināta 1562. gadā, bet esošā baznīca uzcelta 1719. gadā. Tagad tā ir valsts kultūras nozīmes piemineklis, tādēļ ir saprotama piltenieku vēlme saglabāt vēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.

No 2013. līdz 2017. gadam veikti dažādi darbi: pie dievnama izzāģēti bīstamie un bojātie koki, tādējādi samazinot mitruma līmeni baznīcā, nostiprināti ēkas pamati, izstrādāta ērģeļu restaurēšanas programma (līdzfinansēja Ventspils novada pašvaldība, piešķirot 500 eiro), veikta baznīcas jumta izpēte un torņa jumta remonts, atpakaļ baznīcas tornī uzstādīts krusts, atjaunots lūgšanu zāles jumta dakstiņu segums.

Latvijas ērģeļu katalogā ierakstīta ērģeļmūzika un informācija par ērģelēm. ierakstu var dzirdēt mājaslapā http://www.visitventspils.com/lv/ko-darit-ventspili/665/?category=24&filter=region . Veikta ērģeļu apkope un uzskaņošana kompaktdiska ierakstīšanai, draudze piedalījās pašvaldības projektu konkursā "Mēs savā novadā 2016" šim nolūkam saņemot 500 eiro.

Draudze sadarbojas ar ērģelnieku un ērģeļu ekspertu profesoru Tālivaldi Deksni, ērģelnieci Lilitu Ozolu, ērģeļu restauratoru Alvi Melbārdi, mācītāju un ērģeļu restauratoru Jāni Kalniņu, būvinženieri Edgaru Bukavu un skaņu režisoru Kasparu Putriņu.

Baznīcas atjaunošanas darbus atbalsta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, "Rietumu bankas labdarības fonds" Ventspils novada pašvaldība, SIA "Pastorāts", "Baznīcēku atjaunošanas fonds" un citi ziedotāji.

Kompaktdiska izdošanu atbalstīja ne tikai Ventspils novada pašvaldība, bet arī SIA "Baltic data" SIA "Rimi Latvia" un citi ziedotāji, kas ieguldījuši naudas līdzekļus un savu darbu.

iesniedzot "Rietumu bankas labdarības fondā" un pašvaldībā projektu ērģeļu balkona kolonnu pamatņu rekonstrukcijai, piltenieki uzsvēra, ka ērģeļu balkona kolonnas atrodas uz nestabila pamata, turklāt balsti ir bojāti. Pirms instrumenta atjaunošanas veicami liela apmēra priekšdarbi, to apliecinājis arī restaurators Jānis Kalniņš.

Pateicoties pagājušajā gadā veiktajiem darbiem, Piltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā nostiprināti ērģeļu balkona pamati, saņemot 3500 eiro finansējumu no "Rietumu bankas labdarības fonda" un 1500 eiro no Ventspils novada pašvaldības. Šis ir tikai sākums. Draudze meklēs līdzekļus ērģeļu restaurēšanai, ir nodoms kompaktdiskā ierakstīt J. S Baha un renesanses laika mūziku. Tas, kā norāda draudzes priekšnieks Ivars Sončiks, pavērs iespēju piesaistīt plašāku sabiedrības, ērģelnieku, restauratoru, sponsoru, tūristu un koncertu apmeklētāju uzmanību, tādējādi uzrunājot apmeklētājus ne tikai no Ventspils un citiem novadiem, bet varbūt arī no ārvalstīm, turklāt ieraksts būtu pieejams muzejos un bibliotēkās, izplatīts tūrisma aģentūrās un ievietots mājaslapās.

Neraugoties uz to, ka Piltenes ērģeles pagaidām nav atjaunotas, tās ir spējīgas atspoguļot vērtīgas mākslinieciskas ieceres, ļaujot ieskaņot Baha daiļrades daudzveidīgo pasaules redzējumu. Latvijas ērģeļu katalogā par Piltenes dievnama ērģelēm teikts: "Viens no visievērojamākajiem instrumentiem Latvijas ērģeļu ainavā. Kā īpašs retums atzīmējams oriģināli saglabājušies reģistru nosaukumi un oriģinālās pulpetes vējladēs. Ērģelēm nepieciešama padziļināta izpēte un visaptveroša restaurācija, taču jau šā brīža skanējums ļauj nojaust to unikālo potenciālu, ko sevi glabā Piltenes instruments."

Draudzes mācītājs Elmārs Derzāvis atzīst, ka kompaktdisku gribētos izdot šogad, bet piltenniekiem ir pacietība gaidīt arī ilgāk, līdz būs iegūti nepieciešamie līdzekļi šā darba veikšanai.

Mācītājs saka paldies kalpotājiem, kuri sēžas pie ērģelēm dievkalpojumu laikā, un piebilst, ka tad, ja taustiņiem pieskaras augstas klases profesionālis, instrumenta skanējums ir daudz bagātīgāks un krāšņāks.

Draudze būs pateicīga par ziedojumiem gan ērģeļu restaurācijai (nepieciešami 100 000 eiro). gan kompaktdiska izdošanai (nepieciešami vismaz 2500 eiro). Informācija par iespēju ziedot pieejama mājaslapā http://piltenesiecirknis.lv/piltenes-evangeliski-luteriska-draudze

Pagājušajā gadā nostiprināti ērģeļu balkona pamati.

Piltenes luterāņu draudzē ir 105 locekļi, tajā kalpo mācītājs Elmārs Derzāvis, vadot dievkalpojumus katru svētdienu. Regulāri dievnamu apmeklē 10 - 16 kristiešu, svētdienas skolā ir divas grupas, stāsta priekšnieks Ivars Sončiks. Ar prieku jāatzīst, ka Kristus piedzimšanas dievkalpojumā piedalās ap 200, Lieldienās - ap 70 cilvēku. Draudzē notiek kristības un iesvētības. Remontējam draudzes māju, kurā iepriekšējais bīskaps Pāvils Brūvers iesvētīja kapelu. Sadarbojamies ar Piltenes Mūzikas skolu - divas reizes gadā dievnamā notiek mācību iestādes audzēkņu un pasniedzēju koncerti - un Piltenes kultūras namu," atklāj Ivars Sončiks.

Ventspils Novadnieks (Pielikums) Marlena Zvaigzne, Restaurācija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija..  
Lapa atjaunota 19. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »