Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums apstiprināts Saeimas komisijās

Garīgo lietu padomes 2015.gada 27.marta sēdē tika izskatīts jautājums par valsts atbalsta programmu vēsturisko dievnamu atjaunošanai un uzturēšanai. Padome nolēma, ka jāmeklē risinājums un jāizvērtē iespēja izveidot valsts atbalsta programmu vēsturisko dievnamu atjaunošanai un uzturēšanai.

Ministru kabineta izstrādāto likumprojektu ”Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums“ Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 2017.gada 24.oktobra sēdē izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam. Tas ir iekļauts kā sastāvdaļa likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” paketē.

‍Likuma mērķis ir nodrošināt valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā Latvijas dievnamu, un reliģisko rituālu priekšmetu kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Likums nodrošinās atbilstošu finansējuma apjomu novalsts budžeta pakāpeniskai un plānveidīgai Latvijas sakrālā mantojuma sakārtošanai.‍ Lai nodrošinātu dievnamu atjaunošanu ilgtermiņā, Kultūras ministrija, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un tradicionālās Baznīcas kopā vienojās par likumprojekta pamatprincipiem. Tiek izveidota sakrālā mantojuma finansēšanas programma valsts budžeta pieejamo līdzekļu ietvaros izpētes, konservācijas, restaurācijas, remonta un citu atjaunošanas darbu finansēšanai. 

‍Pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā, tām ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu sakrālā mantojum aizpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai. Programmu administrē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem VKPAI. Priekšlikumus finansējuma sadalei sniedz baznīcas vai reliģiskā organizācija, kura neietilpst nevienā reliģiskā savienībā un tos izskata jaunizveidota konsultatīva institūcija Sakrālā mantojuma padome.

‍Kaspars Upītis, LELB Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs

‍Avots: www.lelb.lv 
Lapa atjaunota 19. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »