Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Turpinās ēku energoefektivitātes darbi Klostera un O. Vācieša ielā

Kopš šī gada sākuma aktīvi norisinās būvniecības darbi divos energoefektivitātes paaugstināšanas projektos Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksā un E. Sokolovska klīnikas, tag. Rīgas Katoļu ģimnāzijas vēsturiskajās telpās. Tiek veikta logu un ārdurvju mezglu restaurācija, apkures sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, ārsienu un pārseguma siltināšana, kā arī ēku apdares darbi. Projektus plānots pabeigt līdz 2018. gada augusta beigām.

Jau vēstīts, ka Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija 2016. gada 23. augustā ar SIA “Latvijas Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir noslēgusi līgumu Nr. EKII-1/8 par projekta “Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, kā arī līgumu Nr. EKII-1/9 par projekta “Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Pirmā projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas ar ēku komplekss” divu ēku Mazā Pils ielā 2 un Klostera ielā 4 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas vairāk nekā 698 tūkst. EUR (t.sk. PVN 121 tūkst. EUR), no kurām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms būs 489 878,95 EUR. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas plānots vairāk nekā 176 tūkst. kWh gadā, savukārt oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vairāk nekā 47 tūkst. kg CO2/gadā.

Otra projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “E. Sokolovska klīnikas, tag. Rīgas Katoļu ģimnāzijas” vēsturiskās ēkas O.Vācieša ielā 6 lit.003 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas vairāk nekā 711 tūkst. EUR (t.sk. PVN 123 tūkst. EUR), no kurām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms būs 497 277,08 EUR. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas plānots vairāk nekā 205 tūkst. kWh gadā, savukārt oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vairāk nekā 77 tūkst. kg CO2/gadā.

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

A‍vots: www.katolis.lv

 

 
Lapa atjaunota 12. Aug., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »