Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

ATVĒRTO BAZNĪCU DIENAS 2010

2010.gada 19.un 20.jūnijā Baznīcēku atjaunošanas fonds uzaicināja četru Latvijas lielāko reliģisko konfesiju draudzes atvērt savu dievnamu durvis it visiem - katram cilvēkam, kas ilgojas pēc Dieva miera un saskaņas, katram, kas sen nav bijis savā vai savu senču baznīcā un grib to tagad aplūkot, katram, kam baznīca ir kas jauns, kā arī tiem, kas ciena mūsu zemes kultūru un arhitektūru.  

Visi mūziķi un kultūras darbinieki divas dienas tika aicināti atbalstīt sava reģiona baznīcas ar saviem priekšnesumiem un mākslas darbiem, savukārt, uzņēmēji un pašvaldības aicināti vietējās baznīcas atbalstīt materiāli un finansiāli.

Katra draudze tika aicināta uzpost savu dievnamu un sagaidīt viesus, šajās dienās organizējot izstādes, koncertus, svētbrīžus un dievkalpojumus un citus pasākumus, lūgt par mūsu Valsti, sevi un saviem līdzcilvēkiem. Šī akcija tika organizēta kā kopīgs pasākums visiem, kas ir jau atraduši vai vēl tikai meklē Dievu. Pieteikšanās draudzēm "Atvērto Baznīcu Dienām 2011" un visa informācija par pasākumu ir atrodama šajā mājaslapā.

2010.gadā visas draudzes īpaši aicinātas aizlūgt par Carnikavas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcu – turpat trīs gadsimtus senu koka baznīcu Vidzemes jūrmalā, kas šobrīd ļoti gaida savu atjaunošanu. Vairākus gadu desmitus tā tikusi izmantota citiem mērķiem, bet nu dievnams pilda savu tam uzticēto darbu – dvēseļkopšanu. Ar visu draudžu, kas piedalās šajā akcijā un Baznīcēku atjaunošanas fonda palīdzību tiek vākti līdzekļi baznīcas atjaunošanai. Aicinām arī Jūs ziedot Carnikavas baznīcai:

BAZNĪCĒKU ATJAUNOŠANAS FONDS
Reģ.Nr. 4000 814 2003
AS „SEB banka” 
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV41 UNLA 0050 0142 0906 1
Ar norādi - Carnikavas baznīcas atjaunošanai

Lūdzam Jūs norādīt ziedotāja koordinātes, lai varam Jums pateikties personīgi!

Nelielam ieskatam piedāvājam iepazīties ar rakstu Carnikavas novada mājas lapā, tur apskatāmas arī vairākas fotogrāfijas no galvenā pasākuma - koncerta Carnikavas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas atjaunošanai. www.carnikava.lv


 
Lapa atjaunota 23. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »