Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Garīgā literatūra Grobiņas draudzē

Lielā gavēņa laikam tuvojoties, Grobiņas Sv. Brigitas draudzē ticis izveidots garīgās literatūras grāmatu plaukts. Šī iecere lolota jau sen, katoļu izdevniecību grāmatas un periodika krāta jau ilgāku laiku.

Pateicība pr. Andrim Vasiļevskim par dalīšanos ar literatūru, ko viņš saņēmis no ārzemju latviešiem, kā arī “Katoļu Baznīcas Vēstneša” redaktorei Ingrīdai Lisenkovai par sarūpētajiem žurnāliem. Par ieceri ieminējos diecēzes bīskapam Viktoram Stulpinam. Tas vainagojās ar ievērojamu grāmatu dāvinājumu no emeritētā bīskapa Vilhelma Lapeļa krājuma. Draudzes vārdā gribas izteikt latgalisko: “Lai Dīvs aizmoksoj!”

Baznīcai piegulošās telpas stūrī tapusi lasītava, kurā ticīgie pēc pašapkalpošanās principa varēs izvēlēties lasāmvielu līdzņemšanai latviešu, latgaliešu un lietuviešu valodā, siltākajam laikam iestājoties, varēs izmantot iespēju lasīt turpat uz vietas. Centrālā vieta ir ierādīta Svētajiem Rakstiem, Bībeles komentāriem un sprediķiem, turpat arī katehēzes materiālu plaukti pieaugušajiem un bērniem, viens plaukts atvēlēts bīskapa Ā. A. Brumaņa darbiem, vairāki plaukti – kristīgā garīguma literatūras klasikai un mūsdienu autoriem.

Protams, nevarēja iztikt bez filozofes Zentas Mauriņas darbu plaukta, mūsu novadnieces veikums nepārprotami ir pieskaitāms reliģijas filozofijai, tāpēc ir vērā ņemams un izmantojams garīgo vērtību izzināšanai.

Garīgās literatūras draudzes plaukta klāsts var būt noderīgs ticības patiesību izpratnes padziļināšanai, t.i., Dieva iepazīšanai lūgšanā, mīlestības darbu veikšanai un pašaudzināšanai.

Grobiņas draudzes administrators Sergejs Ivanovs OP"Nāc", Nr. 136

‍Avots: www.katedrale.lv 
Lapa atjaunota 23. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »