Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Grašu bērnu ciemats turpmāk darbosies “Caritas Latvija” paspārnē

Nodibinājums “Caritas Latvija” ziņo, ka kopš 18.aprīļa nodibinājumam ir pievienots nodibinājums “Fonds Grašu bērnu ciemats”. Līdz ar to “Caritas Latvija” turpmāk sniegs ilgstošās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, dodot iespēju bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt labvēlīgos un ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Bērnu ciemats arī turpmāk būs Madonas novada Grašos.

Kopš 1995.gada Grašu bērnu ciemats palīdzību piedāvā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, sniedzot ģimeniskai videi pietuvinātu diennakts sociālo aprūpi, nodrošinot atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicinot bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. 

‍Bērnu ciematā tiek nodrošināts audzināšanas un pedagoģiskais darbs ar katru bērnu vai grupās, kur vide pietuvināta ģimeniskai videi. Šo darbu veic audzēkņu piesaistes personas – bērnu aprūpētāji un citi speciālisti. Bērni izglītību iegūst Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines vidusskolā un Sveķu pamatskolā. Vecākie jaunieši mācās profesionālās skolās Latvijā un Francijā vai studē kādā no Latvijas augstskolām.

Savukārt “Caritas Latvija” kopš 2018.gada attīsta sociālo pakalpojumu sniegšanu, vispirms piedāvājot aprūpes mājās un dienas centra pakalpojumu bērniem ar īpašām vajadzībām, un tika izveidots sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja”, kurā atbalsta personu pakalpojumus un atbalstu saņem gandrīz 140 bērni un viņu ģimenes.

‍Tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” 9.2.2.3/22/A/024, kā arī piedāvāti sociālie pakalpojumi ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu. Kopš 2022.gada “Caritas Latvija” piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem krīzes situācijā – ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu tiek sniegts sociālā mentora pakalpojums bēgļiem no dažādām valstīm patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”. 2023.gadā izveidots Jauniešu centrs un tiek piedāvātas aktivitātes jauniešiem, lai attīstītu personību, atrastu draugus un saturīgi pavadītu laiku.

“Caritas Latvija” valdes priekšsēdētāja Inese Švekle norāda: ”Esam ļoti priecīgi, ka “Caritas Latvija” ir nācis klāt jauns sociālo pakalpojumu segments. “Fonds Grašu bērnu ciemats” ir veicis lielu un brīnišķīgu darbu un gandrīz 30 gadu garumā palīdzējis bērniem augt vidē, kas ir atbalstoša un pietuvināta ģimenes modelim. Esam gatavi turpināt un pilnveidot tik labi iesākto darbu!” 

‍Savukārt Grašu bērnu ciemata vadītāja Sandra Stade pauž gandarījumu par pievienošanos “Caritas Latvija” un cer pilnveidot jau esošo pakalpojumu. “Ikdiena ar bērniem Grašu bērnu ciematā ne vienmēr ir viegla un tā ir izaicinājumu pilna, bet mūs ļoti motivē tie rezultāti, ko redzam, kad mūsu audzēkņi aiziet savā dzīvē, atrod darbavietu, veido ģimenes un audzina savus bērnus. Audzēkņi bieži turpina sazināties ar mums un braukt ciemos,” skaidro S. Stade.

KABIA

A‍vots: www.katolis.lv 
Lapa atjaunota 23. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »