Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Rīgas Svēto Pētera baznīcu atguvusi baznīca

15.jūnijā viena no nozīmīgākajām Rīgas vēsturiskā centra telpiskajām dominantēm ir atguvusi savu vēsturisko saturu. Svētā Pētera baznīca no Rīgas domes valdījuma tika nodota Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas un  Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Vācu Svētā Pētera baznīcas draudzes nodibinājumam.  

Atgūstot Latvijas valsts neatkarību, reliģiskajām organizācijām tika atgriezti to īpašumi. Izņēmums -  divi īpaši nozīmīgi kultūras pieminekļi – Doma baznīca un Pētera baznīca (LR Augstākās Padomes 12.05.1992. lēmums), kuru statusu paredzēja noteikt ar īpašiem likumiem. Izlemšana tika atlikta uz vēlāku laiku, jo Latvijai, būvējot jaunu tiesisko sistēmu, trūka lemšanas kapacitātes.

‍Rīgas Doma baznīcas un klostera ansambļa liktenis ar speciālu likumu tika izlemts 2005. gada 22. jūnijā, unikālam kultūras piemineklim atgūstot savu sākotnējo funkciju, rūpīgu un atbildīgu saimnieku, aktīvu darbību un paveiktus nozīmīgus atjaunošanas darbus.‍

‍Pētera baznīcas īpašumtiesību sakārtošana bija sarežģītāka, tāpēc arī speciāla likuma pieņemšana krietni aizkavējās.  Pēc ilgām diskusijām, plašām konsultācijām un rūpīga analītiska darba, Saeima  2022.gada martā pieņēma likumu, atrisinot Svētā Pētera baznīcas juridisko piederību un atjaunošanas garantijas. Rīgas Svētā Pētera baznīca (pirmo reizi minēta 1209.gadā) ir sena vēlās ķieģeļu gotikas un baroka laika celtne ar bagātu vēsturi, īpaši raksturīgu apjomu, telpisko struktūru un rietumu fasādes portālu plastiku. ‍

‍Torņa smailes vizuālais tēls Rīgas vēsturiskā centra siluetā, pārbūves un atjaunošanas procesi, apzinātas un neskartas arheoloģiskās liecības, saglabāti ievērojami mākslas priekšmeti un arhitektūras detaļas - tā ir unikāla sakrālās arhitektūras vērtība Latvijā, kas liecina par būvkultūras augstākajiem sasniegumiem Ziemeļeiropā. Rīgas Svētā Pētera baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurā atrodas 28 mākslas pieminekļi (16. –19.gs portāli, kapenes, kapa plāksnes, epitāfijas, grandioza izmēra svečturis, skulptūra, kā arī vēsturisku būvju senas detaļas).

‍Sakarā ar veco un jauno baznīcas saimnieku sarežģītajām attiecībām, nodošanas procedūru nokārtot Saeima uzticēja  Nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei. Sešu nedēļu laikā, pēc neskaitāmiem speciālistu apsekojumiem, rūpīgas vērtību fiksācijas, tika sagatavota nepieciešamā dokumentācija un 15.jūnijā parakstīts baznīcas nodošanas un pieņemšanas akts. Darba procesā izdevās panākt labu sadarbību un stiprināt iesaistīto institūciju ieinteresētību. 

‍Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir pateicīga Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijai, Rīgas domei, jaunajiem baznīcas saimniekiem, visiem iesaistītajiem ekspertiem un speciālistiem par ieguldījumu ilgstoši nenokārtotā jautājuma atrisināšanā. Tas prasīja arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ilgas darba stundas un enerģiju.

‍Ar šo brīdi ir noslēdzies Latvijas dievnamu atdošanas process likumīgajiem īpašniekiem, kas ir prasījis trīsdesmit gadus. Sakrālajā jomā ir panākta padomju režīma ienestās netaisnības izbeigšana.  Svētai Pētera baznīcai nepieciešami nopietni, visaptveroši un apjomīgi atjaunošanas darbi. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde cer, ka diezgan drīz tiks uzsākts baznīcas atjaunošanas process.

‍Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde

Avots: www.lelb.lv 
Lapa atjaunota 30. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »