Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Katoļu Bīskapu konferences paziņojums Rīgas Svētā Pētera baznīcas jautājumā

Mēs, Latvijas katoļu Baznīcas Bīskapu konferences locekļi, pulcējušies savā kārtējā plenārsēdē, kā katoļu Baznīcas Gani, vēlamies atjaunot savu uzticību kalpošanā Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija mācībai, kas ietver sevī arī labu ekumenisko attiecību veicināšanu ar citām Latvijā esošajām kristīgajām konfesijām.

Jautājums par Rīgas Svētā Pētera baznīcu ir aktualizējies un šobrīd Saeimā tiek apspriests jauns likumprojekts. Šajā sakarā mēs patiesības un cieņas garā pret visām iesaistītajām pusēm vēlamies paust mūsu kopīgo nostāju šajā jautājumā.

‍Romas katoļu Baznīcas Latvijas Bīskapu konference vēlas uzsvērt, ka jebkuram risinājumam Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašumtiesību jautājumā jānodrošina un jāveicina baznīcas primārā mērķa īstenošanu – būt par reliģiskā kulta vietu ar šo dievnamu saistītajām kristīgajām konfesijām.

‍Tāpat, cienot patiesību, mēs lūdzam pienācīgi atzīt un novērtēt baznīcas vēsturiskos faktus. Konkrēti to, ka Rīgas Svētā Pētera baznīca sākotnēji tika izveidota un uzcelta kā Romas katoļu baznīca 1209. gadā un tāda tā palika līdz brīdim, kad 1524. gadā kļuva par  Evaņģēliski luteriskās Baznīcas dievnamu.

‍Vienlaikus, lai kāds arī būtu tās turpmākais juridiskais īpašnieks, lūdzam, lai gan Romas katoļu Baznīca, gan Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca, savstarpēji vienojoties, varētu veikt reliģiskās darbības šajā dievnamā.

‍Visbeidzot mēs ceram, ka Rīgas Svētā Pētera baznīca kļūs par kopīgu lūgšanu vietu un arvien izteiksmīgāku kristiešu vienotības un ekumenisma zīmi. Tai vienmēr ir jāpaliek par vienojošu un iekļaujošu ticības Dievam simbolu, par baznīcu, kura vieno nevis šķeļ mūsu tautu. Šai sakarā mēs aicinām mūsu katoļticīgos un visus kristiešus, kuri tic mūsu Kungam Jēzum Kristum, pasaules Pestītājam, nemitīgi darboties un lūgt par kristiešu vienotību mūsu valstī.

‍Viktors Stulpins, Liepājas bīskaps un Latvijas Bīskapu konferences prezidents

‍Edvards Pavlovskis, Jelgavas bīskaps un Latvijas Bīskapu konferences vice-prezidents

‍Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts

‍Jānis Bulis, Rēzeknes-Aglonas bīskaps

‍Andris Kravalis, Rīgas palīgbīskaps

‍Avots: www.katedrale.lv
 

 
Lapa atjaunota 30. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »