Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

AS “Latvijas valsts meži” un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vienojas par ciešāku sadarbību kultūras vērtību saglabāšanā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajā teritorijā ir vairāki simti kultūras pieminekļu. Plānojot mežsaimniecības darbus, arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība mežos esošajām kultūras vērtībām un nozīmīgāka kļūst sadarbība ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP). Lai attīstītu turpmāko LVM un NKMP sadarbību, abas puses oktobra sākumā tikās dabā, arheoloģijas pieminekļu vidē, lai pārspriestu aktuālos jautājumus kultūras pieminekļu aizsardzībā un meklētu risinājumus efektīvākai un kvalitatīvākai informācijas apmaiņai.

LVM apsaimniekotajā teritorijā fiksēti 242 kultūras pieminekļi: pilskalni, senkapi, viduslaiku kapsētas, kulta vietas, parki, muižu apbūves un citas vērtības. Vēl vismaz 340 kultūras pieminekļu aizsargzonas, ne paši pieminekļi, atrodas uz LVM apsaimniekotās zemes, un arī tajā tiek ievēroti likumdošanā noteiktie nosacījumi un ierobežojumi. 

‍“Kultūrvēsturiskais mantojums, ko glabā mūsu meži, ir ļoti nozīmīgs, tāpēc novērtējam esošo sadarbību ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, vēlamies to uzlabot un veicināt. Svarīga sadarbības daļa ir savstarpēja precīzas aktuālās informācijas apmaiņa, tāpēc esam vienojušies, kā pievērsīsim tai lielāku uzmanību. Mūsu darba ikdienā arvien vairāk ienāk jaunās tehnoloģijas, esam droši, ka varēsim tās izmantot arī mūsu sadarbībā. LVM izstrādātais ģeotelpiskās informācijas sistēmas risinājums LVM GEO tam ir labs pierādījums,” atzīst LVM valdes loceklis Arnis Melnis.  

‍Apmeklējot dabā vietas, kurās iepriekš fiksētas informācijas apmaiņas problēmas, abas puses vienojās turpmāk organizēt ikgadējas vadības līmeņa tikšanās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un iespējamos risinājumus sadarbības pilnveidošanā.

‍“Kultūras pieminekļu aizsardzībā ļoti nozīmīgi ir precīzi dati. Arheoloģiskās senvietas dabā var arī neatpazīt. Esam ļoti ieinteresēti veidot ciešāku sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, lai apkopotu abās pusēs esošo informāciju, izvēlētos iespējami labākos vērtību saglabāšanas risinājumus un attīstītu jaunas idejas, kuras kļūst iespējamas attīstoties modernajām tehnoloģijām. LVM pēdējo gadu laikā ir notikusi mūs interesējoša un laba attīstība. Pašlaik strādājam pie jaunas informācijas sistēmas izveides un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pārkārtošanas, kas jau nākamgad ļaus mums savstarpēji dalīties ar precīziem datiem, atvērs vēl plašāku sadarbību,” stāsta NKMP vadītājs Juris Dambis.

‍Avots: www.nkmp.gov.lv 


 
Lapa atjaunota 20. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »