Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Noslēgusies Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas konkursa 2. kārta

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gadam konkursa 2. kārta ir noslēgusies. Piešķirts finansējums 14 objektu konservācijai, restaurācijai un izpētei par kopējo apjomu 68 600 EUR.

‍Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.

‍Programmas 2. kārtā pieejamais finansējums – 69 000 EUR, kas pārvirzīts no konkursa 1. kārtā neapgūtā finansējuma un ārkārtas neplānoto glābšanas darbu līdzekļiem, nolūkā vēl šajā gadā sniegt atbalstu neatliekamiem glābšanas darbiem valsts un reģionālās nozīmes kultūras pieminekļos.

‍Konkursa 2. kārtā tika saņemti 43 pieteikumi par kopējo summu 307 736 EUR.  Ņemot vērā ierobežoto pieejamā finansējuma apjomu, kā arī darbu īstenošanas termiņu, tika atbalstīti augstas gatavības pieteikumi, vērtējot arī īpašnieka spēju saimnieciski un kvalitatīvi apgūt līdzekļus.

‍Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus.

‍Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, 2021. gada konkursā piešķirtais finansējums jāapgūst līdz 2021. gada 15. decembrim.

‍Saraksts te.

‍Papildu informācija: Attīstības daļas vadītāja pienākumu izpildītāja Agnese Rupenheite, 67228505, Agnese.Rupenheite@mantojums.lv

‍Attīstības daļas speciāliste Daiga Toc-Macāne, 67228505, daiga.tocmacane@mantojums.lv

A‍vots: www.nkmp.gov.lv/ 
Lapa atjaunota 20. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »