Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Virsgana dievkalpojums unikālajā Jersikas Kristus Apskaidrošanās dzelzs baznīcā

2021. gada 22. augustā, 9. svētdienā pēc Trijādības, sv. apustuļa Matija un svt. Filareta, Čerņigovas arhibīskapa, piemiņas dienā, Augstisvētītais Daugavpls un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju unikālajā Jersikas Kristus Apskaidrošanās dzelzs baznīcā, kuras sienas, apšuvums, jumts, kupols un tā pakāje, spāres un pat logu rāmji izgatavoti no dzelzs vai čuguna.

Augstisvētītajam Valdniekam šajā dienā līdzkalpoja Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. priesteris Pāvils Tkačenko, Jersikas Kristus Apskaidrošanās baznīcas pārzinis virspriesteris Mihails Stoiko, Rīgas sv.labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs. Dievišķajā liturģijā dziedāja Līvānu Dievmātes Vladimiras ikonas baznīcas koris Nadeždas Ļisinas vadībā. Dievkalpojumu apmeklēja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. 

Liturģijas laikā viena no ektēnijām, atsevišķi uzsaukumi un lūgšana “Mūsu Tēvs” izskanēja latviešu valodā.

‍Trīskāršajā ektēnijā izskanēja pateicības lūgumi par mšu Dieva sargāto Latvijas valsti, varām un tautu, par Latvijas Virsganiem ar viņu Dieva sargāto draudzi, par Jersikas baznīcas labdariem un ziedotājiem. Izskanēja arī īpaši lūgumi par koronavīrusa pandēmijas pārtraukšanu.

‍Ektēnijā par mirušajiem Augstisvētītais Valdnieks lūdzās par visiem mūža miegā aizmigušajiem Jersikas baznīcas pārziņiem, klēriķiem, labdariem un draudzes locekļiem un par jaunaizmigušo ipodiakonu Joannu.

‍Dievišķās liturģijas noslēgumā tika nodziedāts svētku tropārs un kondaks, pēc kura Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs nolasīja lūgšanu Kunga Apskaidrošanās svētkos.

‍Pēc ilgu gadu vēlējuma Viņa Eminence vērsās pie garīdzniekiem, viesiem un ticīgajiem ar sprediķi, kurā īpašu uzmanību veltīja Jersikas karaļvalsts vēsturei un “Jersikas Evaņģēlija” (saukta arī “Latvieša Evaņģēlijs” (pēc pārrakstītāja) vai “Simona Evaņģēlijs” (pēc Evaņģēlija pasūtītāja vārda)) tapšanai.

‍Sprediķa noslēgumā Bīskaps Aleksandrs pateicās visiem labajiem cilvēkiem par Jersikas dzelzs baznīcas saglabāšanu un šīs svētās vietas saglabāšanu, baznīcas pārzinim – par ielūgumu šeit nokalpot dievkalpojumu, kā arī Līvānu baznīcas dziedātājiem par skaisto dziedājumu.

‍Pēc tam Augstisvētīto Bīskapu Aleksandru sakarā ar Arhiereja hirotonijas 15. gadadienu Kunga Apskaidrošanās svētku dienā apsveica Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Savā uzrunā Vaivoda kungs pateicās Bīskapam Aleksandram par viņa Virsgana vizīti Jersikā, Līvānu novada apmeklējumu un veikto dievkalpojumu, un uzdāvināja Augstisvētītajam Valdniekam Līvānu stikla vāzi. Jersikas baznīcas pārzinim virspriesterim Mihailam Stoiko par godu aizvadītajiem altārsvētkiem novada domes priekšsēdētājs uzdāvināja Līvānu stikla figūru – zivi – senu kristietības simbolu.

‍Atbildes uzrunā Bīskaps Aleksandra pateicās Vaivoda kungam par Līvānu novada domes atbalstu, kuru tā izrāda kristīgo konfesiju baznīcām Līvānu novadā.

‍Sava sprediķa turpinājumā Bīskaps Aleksandrs pastāstīja par vienu no svētajiem, kurš Latvijas teritorijā kalpoja XIX gadsimtā – svētītāju Filaretu, Čerņigovas arhibīskapu, kura piemiņu Baznīca godina šajā dienā.

‍Pēc tam Augstisvētīto Valdnieku sveica Līvānu novada domes deputāts, bijušais Latvijas Republikas Saeimas deputāts Jānis Klaužs, kurš arī apmeklēja dievkalpojumu Jersikas baznīcā. Viņš arī apsveica Augstisvētīto Valdnieku aizvadītajā Arhiereja hirotonijas 15. gadadienā un pasniedza viņam ziedus. Atbildes uzrunā Valdnieks Aleksandrs pateicās Klauža kungam par apsveikumu un ilggadīgo gādību par Līvānu novada dievnamiem.

‍Piemiņai par notikušo Virsgana dievkalpojumu pie ieejas Jersikas baznīcā tika uzņemts kopīgs foto.
Šajā pašā dienā Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs apmeklēja Dievmātes Vladimiras ikonas sagaidīšanas baznīcu Līvānos, pēc tam atgriezās Daugavpilī.

‍27. augustā, Vissvētās Dievadzemdētājas Aizmigšanas svētku priekšvakarā, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpos Visnakts dievkalpojumu Daugavpils Borisa-Gļeba katedrālē. Dievkalpojuma sākums plkst. 17:00.

‍28. augustā, Vissvētās Dievadzemdētājas Aizmigšanas svētku dienā, Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs kalpos Dievišķo liturģiju Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas baznīcā. Dievkalpojuma sākums 8:20.

‍LPB preses dienests

‍Avots: www.pareizticiba.lv


 
Lapa atjaunota 30. May., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »