Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā līdzekļus saņems septiņi katoļu dievnami

Šogad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas ietvaros piešķīrusi 1,01 miljonu eiro 33 Latvijas luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku dievnamu konservācijai un restaurācijai. Atbalstīto projektu vidū ir septiņas katoļu baznīcas. Kopumā tika iesniegti 57 projekti, pieprasot finansējumu 3,8 miljonu eiro apmērā.

No katoļu dievnamiem vislielākais finansējums – 80 000 eiro – piešķirts Rīgas Svētā Franciska baznīcas sānu jomu jumta renovācijai. 25 000 eiro piešķirti Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles rietumu fasādes logu renovācijai. Ilggadējs atbalsts turpinās baroka arhitektūras piemineklim Pasienes baznīcai, kurai šogad piešķirti 17 000 eiro fasāžu remontam. Landskoronas katoļu baznīca saņēmusi finansējumu 15 600 eiro apmērā rietumu puses zvanu torņa jumta, mūra un fasādes glābšanai. Bukmuižas katoļu draudze par piešķirtajiem 7900 eiro novērsīs avārijas stāvokli, kas radies jumta skārda segumā, lietusūdens notekās un nesošajās koka konstrukcijās. Savukārt Grīvas katoļu dievnamā turpināsies darbs pie vitrāžu atjaunošanas. Piešķirtie 4800 eiro šoreiz tiks izmantoti, lai restaurētu vitrāžu “Svētais Staņislavs”.

“Latvijas lauku un pilsētu gadsimtu gaitā izkoptās kultūrvides neatņemama sastāvdaļa ir baznīcas, kas bagātina Latvijas ainavu, kā arī stiprina reģionus garīgi, materiāli un emocionāli” – ar šādu pamatojumu kopš 2017.gada uzsākta Sakrālā mantojuma finansēšanas programma, kuras primārais mērķis ir apdraudēto dievnamu materiālās substances saglabāšana. Atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam, pieteikumus Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei iesniedz reliģiskās savienības, sarindojot prioritārā secībā. Kopš programmas uzsākšanas līdz šim piešķirts finansējums 1 500 000 eiro apmērā 51 objektam visā Latvijā dažādu konfesiju piederībā esošiem kultūras pieminekļiem.

KABIA; Foto: Rīgas Svētā Franciska draudze

Avots: www.katolis.lv 
Lapa atjaunota 23. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »