Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Pērn “Caritas Latvija” īstenojusi vairākus projektus un ziedojumos saņēmusi nepilnus 10 000 eiro

Šī gada janvārī nodibinājums “Caritas Latvija” piedāvā ieskatīties, kā pagājis 2020. gads.

Tāpat kā 2019. gadā turpinājām realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektus, kopskaitā jau četrus. Divi no tiem tika veiksmīgi noslēgti, no kuriem viens tiek turpināts jaunā kvalitātē. Viens no noslēgtajiem projektiem ir “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr. 9.1.1.1/15/I/001) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālo filiāli. Tā ietvaros nodrošinājām darba vietu logopēdei, kura strādāja ar bērniem ar invaliditāti. Projekts noslēdzās maijā.

Otrs no noslēgtajiem projektiem ir projekta “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Nr. 9.2.2.3/18/A/014)” pirmā kārta. Priecājamies, ka kopš septembra esam uzsākuši šī projekta (Nr. 9.2.2.3/20/A/026) otro kārtu. Šī projekta realizācija paredzēta līdz 2022. gada 28. februārim. Tā mērķis ir sniegt četrus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas bērniem, sociālās rehabilitācijas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem līdz 17 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem. Sīkāk par projektu var uzzināt šeit

Lai gan ESF projektu “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0./15/I/001) bija plānots pabeigt 2020. gadā, tomēr tā darbības laiks tika pagarināts līdz 2021. gada oktobrim. Patiess prieks, ka aizvadītajā gadā projekta ietvaros varējām palīdzēt 28 jauniešiem! Projektā sadarbojāmies arī ar biedrību “Romu Kultūras Centrs”, kam pateicoties programmu īstenoja septiņi romu jaunieši. Noslēdzoties projektam, kopumā desmit jaunieši iesaistījās nodarbinātībā, citi – kādas nevalstiskās organizācijas darbībā. Redzam, ka projekts bija laba iespēja jauniešiem bez maksas apgūt dažādas praktiskas iemaņas, kā arī celt savu motivāciju. Turklāt projekts ir bijis nepārvērtējama pieredze arī projekta programmu vadītājiem un mentoriem, īpaši ņemot vērā ārkārtas situācijas mestos izaicinājumus. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu.

Kā pozitīvs jaunums uzsverams fakts, ka novembrī esam sākuši nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu trīs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem arī ārpus ESF projekta ietvara. Šie pakalpojumi tiek sniegti pēc Rīgas Sociālā dienesta pasūtījuma. Ceram šo sadarbību tuvākajā nākotnē izvērst.

“Caritas Latvija” darbiniekiem ir bijusi iespēja piedalīties Rīgas domes Labklājības departamenta darba grupā par jauna asistenta – aprūpētāja pakalpojuma matricas izstrādi un Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē par sociālo pakalpojumu bērniem invalīdiem attīstību. Tādējādi iesaistāmies darbā, kas vērsts uz neaizsargātākas sabiedrības daļas dzīves līmeņa uzlabošanu. Esam arī pievienojušies Memorandam par ģimenes vērtību stiprināšanu.

“Caritas” draudžu kalpotāji savu iespēju robežās turpina darbu par spīti situācijas uzliktajiem ierobežojumiem. Visi esam viņiem par to pateicīgi. Šogad noslēgti sadarbības līgumi ar Jelgavas un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes “Caritas”. “Caritas Latvija” birojs gada laikā ir uzklausījis un sniedzis atbildes uz vairākiem desmitiem palīdzības lūgumu (gan materiālā atbalsta lūgumiem, gan informācijas pieprasījumiem). Gada pirmajā pusē sadarbībā ar Siguldas katoļu draudzi un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzi tika koordinēts planšešu ziedojums, lai dotu iespēju, īpaši senioriem un trūcīgajiem, piedalīties dievkalpojumos attālināti.

Sadarbībā ar biedrību “Svētās Ģimenes Māja” tiek izplatīti “Caritas Latvija” reprezentatīvie materiāli. Radio Marija Latvija ēterā turpināja izskanēt raidījums “Žēlsirdīgais Samarietis”.

Gada laikā piedalījāmies trīs “Caritas Europa” organizētajos tiešsaistes pasākumos – maijā tā bija “Caritas Europa” Reģionālā konference, septembrī apmācības par organizācijas attīstību, bet decembrī apmācības “Caritas” nacionālajiem direktoriem. 2020. gada nogalē iznācis “Caritas Europa” pētījums, kurā apkopoti un analizēti četru valstu, tai skaitā Latvijas, dati par sabiedrības neaizsargāto grupu piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem. Pētījums tapis, sadarbojoties ar “Caritas” brīvprātīgajiem.

Kopumā 2020. gadā “Caritas Latvija” ziedojumos saņēma 9 687,93 eiro. “Caritas Latvija” 2020. gadā tika īstenotas divas vietējās ziedojumu akcijas – Gavēņa kalendārs un Gavēņa aplokšņu akcija. Gavēņa kalendāra ietvaros sadarbībā ar www.katolis.lv un Radio Marija Latvija tika atbalstīti divi palīdzības lūgumi, kopā savācot 1980 eiro, bet Gavēņa aplokšņu akcijā “Lūdzies, gavē un dalies tuvākmīlestībā” ziedojumos saņemti 452 eiro. “Caritas Internationalis” un Cilvēka integrālās attīstības dikastērija izveidotajam Covid-19 reaģēšanas fondam ziedoti 575 eiro. Administrējam ziedojumus, novirzot tos pēc piekritības – piemēram, Kalkutas māsu vadītajai zupas virtuvei vai Betlēmes Žēlsirdības mājai.Sadarbībā ar Katoļu Baznīcas informācijas aģentūru ziedojumu platformā www.ziedot.katolis.lv sadaļā “Žēlsirdības darbi” ir ievietoti četri mūsu projekti, kurus aicinām atbalstīt!

Nodibinājums “Caritas Latvija”

A‍vots: www.katolis.lv

 

 
Lapa atjaunota 23. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »