Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Svētā Jāņa baznīcā atjaunots Ludviga Katerfelda piemiņas cilnis

Jelgavas Svētās Vienības Evaņģēliski luteriskās draudze (turpmāk – draudze) ar Jelgavas pilsētas Domes atbalstu Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā veikusi mācītāja Ludviga Katerfelda piemiņas cilņa atjaunošanu.

Jelgavas Sv. Jāņa baznīca (turpmāk – baznīca) ir ievērojams neogotikas arhitektūras paraugs, kas saglabājies pilsētā pēc Otrā pasaules kara un pēckara gadu postījumiem. Draudze savu iespēju robežās vienmēr rūpējusies par baznīcas uzturēšanu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

‍Laikā, kad Jelgava pamazām atgūst savu vēsturisko kolorītu, ir laiks izcelt arī Sv. Jāņa baznīcas kā skaistas pērles pilsētas centrā spožumu. Draudzes vēlme ir sekmēt savas baznīcas aktīvāku iekļaušanos Jelgavas pilsētas kultūras un tūrisma apritē. Un mums ir ar ko lepoties - Baznīcā atrodas autentiskas meistara Karla Hermaņa 1884.gadā būvētās ērģeles, kas ir daļēji atjaunotas un darba kārtībā, altāri rotā Jūliusa Dēringa glezna ,,Golgāta”, baznīcā par mācītāju kalpojis Ludvigs Katerfelds. Ievērojamais jelgavnieks Ludvigs Katerfelds, pilnā vārdā Ludvigs Traugots Kristiāns Frīdrihs Katerfelds (Katterfeld, 1843–1910), ir pazīstams gan kā Jelgavas Sv. Jāņa baznīcas mācītājs (no 1880.gada) gan kā Tabora (Ģintermuižas), pirmās garīgo slimnieku dziedinātavas Kurzemē, dibinātājs. 

‍1882. gadā Ludviga Katerfelda vadībā tika pabeigta Svētā Jāņa baznīcas torņa izbūve un tas tika iesvētīts. Mācītājs apbedīts Jelgavas Ģintermuižas kapos.‍ Mācītāja Ludviga Katerfelda piemiņas cilnis atradās Sv. Jāņa baznīcā blakus mācītāja kancelei jau pirmskara periodā, bet diemžēl kara un svešu varu valdījumu laikā tas bija krietni cietis: bija nokrituši un pazuduši burti un bija nepieciešama cilņa virsmas tīrīšana.‍

‍Šogad Jelgavas „Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programmas 2020.gadam” ietvaros Jelgavas Dome finansiāli atbalstīja cilņa restaurācijas darbus. Restaurāciju profesionāli veica Ieva Baļļa, mg.chem, metāla izstrādājumu restauratore-vecmeistare. Pēc restaurācijas atkal var skaidri redzēt macītāja enerģiskās sejas atveidu un izlasīt sākotnējo tekstu vācu valodā "Baltu zemju iekšmisijas celmlauzim, Mītavas Sv. Jāņa [baznīcas] mācītājam Ludvigam Katerfeldam sirsnīgā pateicībā Kurzemes un Līvzemes vācu draudzes. "Jo Kristus mīlestība mūs dzen!" 2. Kor. 5. nod., 14. p."‍Draudze ir sagatavojusi ielūgumu Ludviga Katerfelda dzimtas pēctečiem apmeklēt mūsu baznīcu, lai parādītu atjaunoto cilni, lai parādītu, ka Jelgavas pilsēta ciena savu vēsturi un atbalsta kultūras mantojuma saglabāšanu.

‍Avots: www.lelb.lv
 

 
Lapa atjaunota 23. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »