Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Projekts “Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana” noslēdzies

Projekts “Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana” noslēdzies. Tas īstenots ar mērķi – atjaunot baznīcas ārsienu apmetumu un vēsturisko krāsojumu, saglabājot kultūrvēsturiskā mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti, radot priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājuma attīstībai, kā arī saglabājot nākamajām paaudzēm mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti, nodrošinot ēkas ilgtermiņa vērtības palielināšanu un autentiskumu, kā arī, radīt labvēlīgus priekšnosacījumus sociālā atbalsta sniegšanai dažādām mērķgrupām, tūrisma pakalpojuma piedāvājumam un publiski nozīmīgu pasākumu – dievkalpojumu, akadēmiskās mūzikas koncertu un citu kultūras pasākumu organizēšanai Zaļenieku pagasta un Jelgavas novada iedzīvotājiem, kā arī citiem interesentiem no Latvijas un ārzemēm.

Projekta ietvaros tika atjaunota fasādes plakne ar vēsturisko kaļķa apmetumu, atjaunotas dekoratīvo elementu un reljefu formas, kā arī karnīžu apdare un to krāsojums, attīrīti un ar poliuretāna mastiku hermetizēti vēsturiskie logi, atjaunots to krāsojums.

‍Zaļās draudzes attīstības koncepcija paredz pasākumus baznīcas ēkas iekštelpu sakārtošanai un apkārtnes labiekārtošanai.

‍Projektu īstenoja SIA "Velve-AE". Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 45000,00 EUR un Jelgavas novada domes 5000,00 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 60061,07EUR.

‍Avots: www.partneribalielupe.lv 
Lapa atjaunota 23. Jul., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »