Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi ir pabeigti

Svētdien, 2020.gada 20.septembrī plkst. 10.00 ikviens ir mīļi aicināts un gaidīts svinēt kopīgu pateicības dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, pateicībā par veiktajiem katedrāles fasādes atjaunošanas darbiem!

Ar patiesu prieku vēlamies darīt zināmu, ka Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir pilnā mērā pabeigti, saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Liepājas pilsētas būvvaldes atzinumus par darbu un objekta pieņemšanu. 

‍Katedrāles fasāde, kas pirms atjaunošanas bija drūma, neizteiksmīgi pelēka un stipri bojāta, šobrīd uz visām debespusēm ir atguvusi savu kādreizējo spozmi un autentisko izteiktību, neapšaubāmi uzlabojot kopējo pilsētvidi un sniedzot liecību par draudzi un Liepājas pilsētu, kurai rūp savs dievnams. 

‍Katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgas kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

‍Atjaunošanas projekts norisinājās no 2018.gada aprīļa līdz 2020.augustam un kopējie veiktie ieguldījumi ir 1,26 miljoni eiro. Projekta ietveros ir paveikti apjomīgi būvdarbi, kas sevī ietvēra - atjaunota katedrāles fasāde, pastiprināts tornis, restaurēti logi un durvis, smilšakmens detaļas, ierīkota zibensaizsardzības sistēma, restaurēts torņa krusts, pulksteņu ciparnīcas, izbūvēta pamatu hidroizolācija un lietus ūdens savākšanas sistēma. Tāpat projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tika pilnveidoti esošie un radīti jauni pakalpojumi tūristiem – izvietota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskajiem notikumiem un personībām Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esošie tūrisma pakalpojumi, kas ir nodrošināt atbilstošus apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada garumā un nodrošināta iespēja izvietot mainīgās izstādes katedrālē.

‍Liepājas Sv. Trīsvienības dievnams ir dzīva liecība tam, ka Liepājā ir dzīvojuši cilvēki ar stipru ticību un vēlmi pagodināt Dievu, radot vietu, kur cilvēki varētu pulcēties un piedzīvot dzīvā Dieva klātbūtni. Atjaunošanas gaitā, aptverot dievnama apjomu un unikalitāti, no sirds esam pagodināti, ka arī mēs varējām būt daļa no šī dievnama. Pateicamies Dievam par svētību un vadību šī atjaunošanas projekta laikā, ka tas var būt kā dzīva liecība tam, ka arī mūsdienās ir iespējama vairāku iesaistīto pušu cieša sadarbība, lai atjaunotu un saglabātu valsts nozīmes kultūras pieminekli, ko mums ir nodevuši un uzticējuši mūsu ticības priekšteči. ‍

‍Iespējams, esat pamanījuši, ka pie katedrāles galvenās ieejas, portāla augšējā daļā ir Liepājas pilsētas ģerbonis. Šis ģerbonis vēsturiski tika uzstādīts ar mērķi apliecināt, ka draudzes locekļiem ir svarīga vieta kurā tie dzīvo un, ka Liepājas pilsētas vadība ir bijusi klātesoša un sniegusi atbalstu. Ir liels prieks, ka arī šodien varam apliecināt, ka vēl joprojām Liepājas pilsētas vadība sniedz nenovērtējamu atbalstu un palīdzību.

‍Īpašu pateicību vēlamies izteikt Liepājas domes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim, priekšsēdētāja vietniekam Gunāram Ansiņam, priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos Atim Deksnim, priekšsēdētāja vietniekam stratēģiskajos plānošanas jautājumos Uldim Seskam un Atīstības pārvaldes projektu vadītājai Solvitai Kaņevskai.‍

‍Tāpat no sirds vēlamies pateikties būvuzņēmējam SIA “UPTK” valdes priekšsēdētājam Zigurdam Kirhneram un projektu vadītājam Mārtiņam Lilienfeldam, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājam Jurim Dambim un Kurzemes reģionālās nodaļas inspektorei Līgai Akermanei, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kurzemes reģiona nodaļas vadītājai Anitai Bekei un vecākajai ekspertei Beatai Rudovicai, būvprojekta izstrādātājai, arhitektei Helēnai Dekantei, autoruzraudzības veicējiem SIA “Arhitektoniskās Izpētes Grupa”, Marinai Mihailovai, Sabīnei Ertei un Ģirtam Pavlovam, būvuzraudzības veicējiem SIA “Akords U” būvuzraugam Mārtiņam Metālam un Gintam Ernstsonam, sadarbības partneriem Baltijas Arhitektūras pieminekļu asociācija “Baltische Baudenkmäler e.V.”, “Apvienotie Kurzemes Fondi” Vācijā, “27.Jēgeru bataljona tradīciju kopšananas biedrība” un Jēgeru Fonds Somijā. 

‍Atjaunošanas darbu gaitā, neatsverams ir bijis ziedotāju atbalsts – gan no privātpersonām, gan juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs, gan neskaitāmi anonīmi ziedotāji, kuri katrs savu artavu ir ieguldījuši mūsu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanā. Paldies!‍    

‍Uzturēt un atjaunot katedrāli esam varējuši, varam un varēsim tikai ar kopīgiem spēkiem, tāpēc īpaši pateicamies ikkatram draudzes loceklim par palīdzību un iesaisti. Lielu pateicību par uzticamu un ilgstošu darbu sakām arī draudzes vadībai, mācītājam Pēterim Kalkam, bīskapam Hansam Martinam Jensonam, draudzes priekšniecei Anitai Brantevicai, padomei, valdei un visiem pārējiem, kas iesaistījušies pie katedrāles atdzimšanas un tās uzturēšanas.‍

‍Bet nekas jau nebeidzās, darbs turpinās, lai katedrāles atjaunošanas darbi tiktu plānoti un īstenoti arī turpmāk, gan pie interjera, mākslas priekšmetu restaurācijas, gan pie ērģeļu pilnas restaurācijas, ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība arī turpmāk. 

‍Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem:‍ Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds‍Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, 

‍LatvijaReģ. Nr. 40008108234 Bankas nosaukums: AS Swedbank‍BIC/SWIFT kods: HABALV22Konts: LV91HABA0551015229804‍ Pašāka informācija par veiktajiem Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem atrodama: trisvienibasfonds.lelb.lv

‍Informāciju sagatavoja:Pēteris Bikše, Atjaunošanas projekta vadītājs, Kristīne Liepa, Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda valdes locekle.‍

‍Avots: www.lelb.lv 
Lapa atjaunota 13. Sep., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »