Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Turpināsies Sv. Jāzepa katedrāles remonti

2015. gadā aizsāktie Liepājas sv. Jāzepa katedrāles remonta darbi, kas bija tikai pirmais darbu cēliens, tagad varēs turpināties. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā 2018. gadā finansējums piešķirts arī Sv. Jāzepa katedrāles jumta remonta turpināšanai. 

Pavisam Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā 2018. gadā finansējums piešķirts 28 baznīcām, paredzot to konservāciju, restaurāciju un atjaunošanu, kā arī izpēti un restaurācijas dokumentācijas sagatavošanu. Programmas finansējums ir 1 miljons eiro. Lielākais finansējuma apjoms piešķirts Līksnas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai, Liepājas sv. Jāzepa katoļu baznīcas jumta remontam, Liepājas Lutera luterāņu baznīcas jumta konstrukciju atjaunošanai, Pļaviņu luterāņu baznīcas jumta konstrukciju atjaunošanai un Liepājas Sv. Trīsvienības pareizticīgo baznīcas jumta ieseguma nomaiņai.

2015. gada nogalē tika iesākts Svētā Jāzepa katedrāles jumta remonts. Tika noņemts vecais galvenā joma jumta segums un uzlikts pilnīgi jauns skārda segums. Vienlaicīgi tika nomainīti jumtiņi, kas savieno baznīcu ar sānu tornīšiem, apsīdu (altārdaļu) jumti un nokrāsots lielā torņa jumts. Pagājušā gada nogalē valdība pieņēma lēmumu atbalstīt sakrālā mantojuma saglabāšanu un piešķirt līdzekļus visām konfesijām. No Liepājas diecēzes tika iesniegts jau agrāk sagatavotais projekts par katedrāles jumta remontu 58 311 eiro vērtībā. Šis finansējums paredzēts sānu jomu jumtu un vecās baznīcas jumta krāsošanai. Tas ir nepieciešams, lai saglabātu jumtu un pasargātu sienas no mirkšanas lietus laikā, ko var pašreiz novērot baznīcas iekšpusē. Iestājoties siltākam laikam, tiks uzsākti darbi, lai senais dievnams saglabātos nākamajām paaudzēm. Tas nav vienīgais svarīgais pasākums baznīcas nosargāšanā, bet pārējiem tiks pievērsta uzmanība turpmākajos gados secīgi pēc nepieciešamības.

2017. gadā pieņemts Sakrālā matojuma finansēšanas likums ar mērķi nodrošināt valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas dievnamu, un reliģisko rituālu priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

A‍vots: www.katedrale.lv
 
Lapa atjaunota 12. Mar., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »