Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Apstiprināta Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma

Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā 2018. gadā finansējums piešķirts 28 baznīcām, paredzot to konservāciju, restaurāciju un atjaunošanu, kā arī izpēti un restaurācijas dokumentācijas sagatavošanu.  

‍Programmas finansējums ir 1 miljons eiro. Lielākais finansējuma apjoms piešķirts – Līksnas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai, Liepājas Sv. Jāzepa katoļu baznīcas jumta remontam, Liepājas Lutera luterāņu baznīcas jumta konstrukciju atjaunošanai, Pļaviņu luterāņu baznīcas jumta konstrukciju atjaunošanai un Liepājas Sv. Trīsvienības pareizticīgo baznīcas jumta ieseguma nomaiņai.

2017. gadā pieņemts Sakrālā matojums finansēšanas likums ar mērķi nodrošināt valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas dievnamu, un reliģisko rituālu priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā tika saņemti četri pieteikumi no trīs reliģiskām savienībām: Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinodes, Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas un reliģiskās organizācijas, kas neietilpst nevienā reliģiskajā savienībā – Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzes. 

‍Katrs pieteicējs iesniedza priekšlikumu objektu atjaunošanai, norādot objektus prioritārā secībā. Kopā programmā tika pieteikta 53 sakrālā mantojuma objektu atjaunošana par 3,1 miljonu eiro. Saņemtos pieteikumus izvērtēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperti un sagatavoja programmu, kas izdiskutēta un apstiprināta Sakrālā mantojuma padomē.

Sakrālā mantojuma programma 2018. gadam (pdf)

Avots: www.mantojums.lv  
Lapa atjaunota 12. Mar., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »