Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Notikusi 12 jauno zvanu iesvētīšana Daugavpils Borisa-Gļeba katedrālei

2017. gada 5. novembrī, 22. svētdienā pēc Trijādības, svētā apustuļa Jēkaba, Kunga brāļa, piemiņas dienā, Daugavpils Borisa-Gļeba katedrālē notika Dievišķā liturģija Virsgana vadībā. Augstisvētīto Daugavpils un Rēzeknes Bīskapu Aleksandru sagaidīja katedrāles garīdznieki, pēc tam sākās dievkalpojuma stundu lasīšana.

Pirms Dievišķās liturģijas sākuma notika svinīga Latvijas Pareizticīgās Baznīcas valdošā Virsgana – Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra sagaidīšana. Pie ieejas katedrālē Visaugstisvētītais Virsgans tika sagaidīts ar sālsmaizi un ziediem. Liturģijas laikā Metropolīts Aleksandrs lūdzās par visu Latvijas draudzi un saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Dievkalpojumā Virsganiem līdzkalpoja Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs, Borisa-Gļeba katedrāles klēriķi: katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Georgijs Popovs, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis, diakons Romāns Smirnovs; Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.  Katedrāles altārī lūdzās Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un diakons Aleksandrs Stepaņenko.

Pirms Svētā vakarēdiena pasniegšanas ticīgajiem Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs sacīja sprediķi par Evaņģēlija līdzību par bagāto un Lācaru.

Pēc liturģijas, klātesot lielam cilvēku un Daugavpils garīdznieku pulkam, notika 12 jauno zvanu iesvētīšana Daugavpils katedrāles zvanu tornim, kuru kalpoja Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs.

Goda viesu vidū zvanu iesvētīšanas kārtā piedalījās Daugavpils pilsētas domes pārstāvji, Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji: Romas katoļu Baznīcas Latvijā Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis; Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Latvijā centrālās padomes priekšsēdētājs, Daugavpils 1. Jaunceltnes lūgšanu nama pārzinis t. Aleksijs Žilko; amatpersonas un sabiedrības pārstāvji: Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs; Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Kļimovs; Latvijas republikas 12. Saeimas deputāts Jānis Klaužs un citi viesi.

Daudzi no zvanu iesvētīšanā klātesošajiem ticīgajiem nespēja valdīt asaras, dzirdot jauno zvanu skaņas. Ikvienam klātesošajam bija iespēja izmēģināt kā skan jaunie zvani.

12 jaunie zvani bija izlieti Maskavas zvanu liešanas rūpnīcā „Liteks”. Lielākā daļa no 12 zvaniem rotāti ar lietām ikonām, kuru vidū ir Dievmātes ikona „Zīme”, Dievmātes Tihvinas ikona, Dievmātes Kazaņas ikona, Erceņģeļa Mihaila, svētā apustuļa Andreja Pirmsauktā, svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa, svēto labticīgo kņazu Borisa un Gļeba, svt. Aleksija, Maskavas metropolīta, svt. Nikolaja Brīnumdarītāja, sirdssk. Sviras Aleksandra, sirdssk. Radoņežas Sergija, sirdssk. Polockas Eufrosinijas un citu svēto ikonas. Uz galvenā zvana, kura svars ir 1700 kg, izliets uzraksts: „Šīs zvans atliets ar Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra svētību, pateicoties labdara D.k. Sergija Bičkova gādībai Daugavpils Borisa-Gļeba katedrālei 2017. gadā”.  Pēc lieluma nākamo zvanu svars ir 820 kg, 450 kg, 250 kg, pārējo 8 zvanu svars ir mazāks.

Pēc iesvētīšanas kārtas tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam, Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram, Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandra, Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim ar viņu Dieva sargāto draudzi, D.k. Sergijam ar viņa tuviniekiem, visiem šī dievnama labdariem un visiem pareizticīgajiem kristiešiem.

Savā sprediķī Metropolīts Aleksandrs pastāstīja ticīgajiem par zvanu skaņu veidiem, pateicās Augstisvētītajam Bīskapam Aleksandram par darbu Daugavpils katedrāles atjaunošanā kopš Daugavpils vikariāta, šodien LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas, vadīšanas. Īpašu pateicību Visaugstisvētītais metropolīts Aleksandrs izteica labdarim no Liepājas Sergejam Bičkovam, pateicoties kuram tika iegādāti zvani Daugavpils Borisa-Gļeba katedrālei, kā arī pirms tam zvani Liepājas svt. Nikolaja Jūras katedrālei, kas tika iesvētīti 2016. gada 25. septembrī.

Atbildes uzrunā Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs izteica pateicību Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošajam Virsganam Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram par Borisa-Gļeba katedrāles jauno zvanu iesvētīšanu un līdzdalību Daugavpils katedrāles atjaunošanā. Savas uzrunas turpinājumā Augstisvētītais Valdnieks uzsvēra, ka Baznīcas vēsturē XX gadsimtā Pasaules karu laikā daudzi zvani tika iznīcināti, izvesti un pārkausēti. Tāds pats liktenis piemeklēja arī Borisa-Gļeba katedrāles zvanus, kuri tika iegādāti un iesvētīti 1905. gadā, un pēc 10 gadiem (1915. gadā) tika aizvesti un daudzi no tiem - iznīcināti. Pēc gadiem zvanus Daugavpils katedrāles zvanu tornim ieguva no dažādām vietām un tiem nebija vienāda skaņu ansambļa, un tikai pateicoties Liepājas labdara Sergeja Bičkova gādībai, Borisa-Gļeba katedrāle 2017. gadā atkal atguva savu balsi brīnišķīgu, speciāli piemeklētu, zvanu veidā.

Pateicībā par darbiem Dievam par slavu un Svētajai Kristus Baznīcai Sergejs Bičkovs saņēma Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Virsgana Svētības rakstu.

Piemiņai par notikušo zvanu iesvētīšanas kārtu ticīgie saņēma piemiņas brošūras, kuras tika izdotas speciāli šim piemiņas notikumam.

Sagatavoja diakons Aleksandrs Akatovs

‍ Avots: www.pareizticiba.lv
 

 
Lapa atjaunota 19. Feb., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »