Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Virsgana dievkalpojums Skrudalienas Dievmātes Patvēruma baznīcā altārsvētku dienā un dievnama iesvētīšanas 145 gadu jubilejā

2017. gada 14. oktobrī, mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Marijas Patvēruma svētku dienā, Viņa Eminence Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Skrudalienas Dievmātes Patvēruma baznīcā. Šajā dienā ar Virsgana dievkalpojumu lūgšanās tika atzīmēta dievnama iesvētīšanas 145 gadu jubileja. 

‍Augstisvētītajam Valdniekam līdzkalpoja Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis, Skrudalienas Dievmātes Patvēruma baznīcas pārzinis priesteris Vladimirs Osipovs un Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs. Liturģijā dziedāja Daugavpils Borisa-Gļeba katedrāles koris. Dievkalpojumā piedalījās Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova un Daugavpils novada domes deputāts Valērijs Hrapāns.

Dievišķajā liturģijā izskanēja pateicības lūgumi par visus Skrudalienas dievnama draudzes locekļu veselību. Ektēnijā par mirušajiem Augstisvētītais Valdnieks Aleksandrs lūdzās par jaunaizmigušā metropolīta Irineja, arhibīskapa Feofana, arhimandrīta Nauma un mūžam pieminamo šī dievnama cēlēju, labdaru, pārziņu un draudzes locekļu dvēseles dusu.

Pēc liturģijas tika kalpots pateicības aizlūgums un notika Krusta gājiens. Aizlūguma noslēgumā Augstisvētītais Virsgans nolasīja lūgšanu Vissvētās Dievadzemdētājas Patvērumam.

Savā sprediķī Bīskaps Aleksandrs pastāstīja ticīgajiem par svētku vēsturi. Sprediķa noslēgumā Augstisvētītais Valdnieks apsveica baznīcas pārzini, baznīcas padomi un Skrudalienas draudzi altārsvētkos un pateicās par rūpēm par baznīcu. Baznīcas pārzinis priesteris Vladimirs Osipovs pateicās Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošajam Virsganam par veikto dievkalpojumu un pasniedza viņam svētīto prosforu.

Pēc tam Augstisvētīto Valdnieku Aleksandru uzrunāja Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, kura pateicās Viņa Eminencei par veikto dievkalpojumu Skrudalienas baznīcā un pagasta pārvaldes vārdā pasniedza ziedus. Atbildes uzrunā Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs izteica pateicību pagasta pārvaldei par sniegto atbalstu draudzei.

Pēc tam Bīskaps Aleksandrs svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību un piemiņai par notikušo dievkalpojumu ikvienam no klātesošajiem pasniedza ikoniņu ar Pestītāja attēlu.

LPB preses dienests
 
IZZIŅA:
 

Pirmais dievnams Skrudalienā, kas atrodas 17 km no Daugavpils, tika uzcelts 1800. gadā uz muižas īpašniekam Felkerzamam piederoša zemes gabala. 1811. gadā baznīca piederēja pareizticīgo kopienai. Kad Muižnieks Felkerzams cēla baznīcu, viņš nolēma nākotnē remontēt ne tikai baznīcu, bet arī tai piederošās ēkas. Diemžēl viņa pēcteči atteicās no šī pienākuma pildīšanas, un ar laiku baznīca nonāca tādā stāvoklī, ka dievkalpojumus noturēt tajā vairs nebija iespējams. Tā kā kopiena nevarēja palikt bez sava dievnama, 1862. gadā tika uzcelts lūgšanu nams. Pēc 10 gadiem, 1872. gadā, pēc arhitekta Roberta Augusta Pflūga (1832-1885) projekta lūgšanu nams tika pārbūvēts par dievnamu – tika piebūvēts zvanu tornis, uzlikts jauns kupols un jumts tika pārklāts ar skārdu. Šajā pašā gadā dievnams (kurš pastāv vēl šodien) tika iesvētīts par godu Dievmātes Patvērumam. Pēc vēsturiskajām ziņām kapitālais remonts dievnamā veikts 1926. un 1837. gadā. Pēdējos gados, pateicoties baznīcas pārziņa un draudzes locekļu pūlēm, veikts baznīcas ārienes remonts un nomainīts jumts. Šobrīd nepieciešams veikt remontu baznīcas iekšienē.

‍Avots: www.pareizticiba.lv 
Lapa atjaunota 19. Feb., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »