Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs apmeklējis LELB Daugavpils diecēzes 10 gadu jubilejas svinības Balvos

Sestdien, 2017. gada 30. septembrī, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs pēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Daugavpils diecēzes bīskapa Eināra Alpes ielūguma apmeklēja Balvu katedrāli, kur piedalījās dievkalpojumā, veltītā LELB Daugavpils diecēzes 10 gadu jubilejai un Balvu luterāņu baznīcas iesvētīšanai par LELB Daugavpils diecēzes otro katedrāli.

Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs vērsās pie klātesošajiem ar apsveikumu:

„Jūsu Eminence, Kungā mīļotais brāli Bīskap Einar Alpe!

Dārgie garīgie tēvi, ticīgie ļaudis un svinību viesi! 

Tikai patiesi ticīgs cilvēks, atkārtojot ķēnišķā psalmu dziedoņa Dāvida vārdus, var izsaukties: Es priecājos, kad man teica: "Iesim Tā Kunga namā!" (Ps. 122, 1). Patiesi, nekas tā garīgi neiepriecina kristieša sirdi, kā skats uz dievnamu un atrašanās tajā – šī ir Dieva slavas neredzamā mājvieta un atrodoties šeit vienotībā un mīlestībā, lūgšanā un Dievapcerē, mēs esam Viņā un Viņš mūsos (1 Jņ. 4, 13).Bet Dieva nams, tā ir arī mūsu atbildība – Kunga priekšā, dievnama cēlēju un nākamo paaudžu priekšā, atbildība sevis pašu priekšā – pēc tā ārējā skaistuma un ticīgo klātbūtnes tajā spriedīs par mūsu ticības patiesumu.

Šodien es redzu dievnamu, Jūsu lūgšanu svētības un Kunga mīlestības piepildītu, un tādēļ, šajā Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas un tās Daugavpils diecēzes svētku dienā, es priecājos būt kopā ar jums, priecājos būt vēsturiskā notikuma – šī Dieva nama iesvētīšanas par prokatedrāli, līdzdalībnieks. Tas nozīmē, ka Baznīca pastiprina šeit savu ietekmi caur Bīskapu, kurš ar savu kalpošanu vēstī Evaņģēlija liecību un simbolizē Paša Kristus Pestītāja tēlu!

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas, Daugavpils eparhijas un tās ticīgo vārdā apsveicu Jūs, godātais Bīskap Alpe, Jūsu diecēzi, visu Jūsu Baznīcu un Dieva tautu šajā īpašajā notikumā!

Lai Žēlsirdīgais Kungs pasargā Jūs, Jūsu draudzi un ikvienu cilvēku, kurš meklē šai dievnamā pestīšanu Kungā! Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs (Mt. 5, 16)”.

A‍vots: www.pareizticiba.lv 
Lapa atjaunota 19. Feb., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »