Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Atjaunojam vienīgo koka baznīcas ēku Vidzemes piekrastē

Lai Carnikavas baznīca nestāvētu pamesta un tiktu pasargāta no izpostīšanas, 20.gs. beigās tā bija izīrēta ērģeļu detaļu uzglabāšanai. Tagad baznīca ir izbrīvēta un ir mērķtiecīgi uzsākti tās atjaunošanas priekšdarbi un atjaunošanai nepieciešamo līdzekļu meklēšana. 2007.gada nogalē dievnamā noritēja dievkalpojums, kurā Carnikavas draudze aizlūdza par baznīcas atjaunošanas ieceres īstenošanu. Mēs gribam viņiem palīdzēt un aicinām arī jūs piedalīties Vidzemes piekrastes vienīgā koka dievnama atjaunošanā!
    Pirms 280 gadiem (1728/29.gadā) Siguļu kalnā celtā Carnikavas luterāņu baznīca ir vienīgā koka baznīcas ēka, kas saglabājusies Vidzemes piekrastē. Toreiz te atradās zvejnieku ciema sabiedriskais centrs un ir ziņas par 1638./43.gadu, kad pirmo reizi pieminēta koka kapela, veltīta SV.Bērtulim.
    1669.gadā- vizitācijas protokolā minēts, ka baznīca ir "bēdīgā stāvoklī" un 1718.gadā - baznīca tika atzīta par jaunceļamu un Carnikavas muižas īpašnieks Gustavs fon Mengdens lika to uzcelt. 
  1726./27.g. vizitācijā atzīmēts, ka dievkalpojumi vēl notiek muižā. 1728.gadā (jau pēc Gustava fon Mengdena nāves) baznīcu pabeidza viņa sieva Doroteja Sofija fon Mengdena. 
  1773.gadā Siguļu kalnā ierīkota arī Carnikavas kapsēta. Tajā atrodas kapakmens muižas nomniekam G.Falkam, kas ir ar 1817.gadu datētais valsts nozīmes mākslās piemineklis. 
   1851.gadā baznīcai ar muižas īpašnieka Pētera Pandera atbalstu piebūvēja torni un to paplašināja līdz 180 sēdvietām. Pirmā pasaules kara laikā Carnikavas baznīcas soli un liela daļa tās iekārtas tika iznīcināta. 
   1924.g. baznīcas atjaunošana izmaksāja 5191 Ls. Arī otrā pasaules kara laikā baznīca daudz cieta, tomēr pēc kara baznīca un dievkalpojumi tajā tika atjaunoti. Šinī laikā baznīcas smailē krusta vietā ir parādījies gailis. 
    Pēdējais pēckara dievkalpojums baznīcā notika 1954.gadā, jo tad dievnams tika atņemts draudzei un neatbilstoši izmantots, kā rezultātā stipri cietis (tika izlauzti kancele, soli, durvis, iebūvētas starpsienas un starpstāvs altāra daļā, nobetonēta grīda u.c.). 
   Altārgleznas rāmis un biķeris vēl šodien glabājas Rundāles pilī. Pēdējo piecdesmit gadu laikā baznīcā bija ierīkota gan kolhoza graudu noliktava (klēts), gan ražošanas telpas (izgatavoja elektrības sadales kastes), baznīcai piebūvēja tehniskās telpas (katlu māju). Ilgu laiku ēka stāvēja arī tukša.
    Lai baznīca nestāvētu pamesta un tiktu pasargāta no vēl lielākas postīšanas, 20.gs. beigās tā bija izīrēta ērģeļu detaļu uzglabāšanai. Tagad baznīca ir izbrīvēta un ir mērķtiecīgi uzsākti tās atjaunošanas priekšdarbi un atjaunošanai nepieciešamo līdzekļu meklēšana. 

 2007.g. nogalē dievnamā noritēja dievkalpojums, kurā Carnikavas draudze aizlūdza par baznīcas atjaunošanas ieceres īstenošanu.

Foto: Apmēram šāda izskatīsies Carnikavas baznīca pēc tās atjaunošanas

 

carnikavas_baznica034.jpg
carnikavas_baznica020.jpg
carnikavas_baznica041.jpg

 
Lapa atjaunota 23. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »