Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 
lapas: 1   2   3   4   5   6
‍Baltezera baznīcas jauno ērģeļu ieskandināšanai no augusta līdz novembrim izskanēs četru labdarības koncertu sērija "Ērģeļmūzikas četri gadalaiki" ar izcilu Latvijas mākslinieku piedalīšanos.
‍14.jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrija (KM) oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” izsludinājusi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasi.
‍15.-17. jūlijā norisinājās nometne „Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2016”. Tajās piedalījās 19 dalībnieki (ieskaitot 2 bērnus) no dažādām Latvijas vietām (Liepājas, Griezes, Talsiem, Rīgas) un konfesijām, tai skaitā arī LELB Kurzemes bīskaps Pāvils Brūvers.
‍14. augustā Jaunpils baznīcā notika dievkalpojums, kurā iesvētīja jaunās ērģeles. Pirms tam notika VKKF, Jaunpils novada domes un Jaunpils ev.lut. draudzes atbalstīts ērģeļu atklāšanas koncerts: "Uguņošanas mūzika", kur bija iespējams ziedot baznīcas kanceles restaurācijai.
‍2016. gada 2. augustā, Dieva pravieša Elijas piemiņas dienā, Viņa Eminence Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Virsgana dievkalpojumu Maļinovas Dieva pravieša Elijas draudzē. Šogad aprit 180 gadu kopš Maļinovas pirmā dievnama celtniecības.
Baznīca ir vieta, kur ik katrs var aizmirst savas ikdienas rūpes, gremdēties svētā mierā un piedzīvot Dieva mīlestību. Tā ir kļuvusi par dažādu cilvēku satikšanās vietu, bet vēl vairāk tā ir vieta, kas palīdz cilvēkiem ieskatīties sevī, savā sirdī un dvēselē.
lapas: 1   2   3   4   5   6

 
Lapa atjaunota 16. Aug., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »