Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 
lapas: 1   2   3   4   5   6
‍Atsaucoties Dundagas novada pašvaldības izsludinātajam vietējo iniciatīvu projektu konkursam, Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze ar pašvaldības finansiālu atbalstu īstenojusi projektu „Kolkas katoļu baznīcas guļbūves ēkas saglabāšana - koksnes profilaktiska apstrāde pret bojājumiem”.
‍Kalna mācībā Jēzus ir sacījis: “Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta” (Mt 5, 14), un Rīgas Katoļu ģimnāzija (RKĢ) sadarbībā ar labdarības fondu “BeOpen”, rūpējoties par tuvāko vajadzībām, seko Jēzus padomam, un gaisma kļūst arvien redzamāka.
‍Ilzu dievnams atrodas Viesītes novada Rites pagastā netālu no Lietuvas robežas. Tas līdz 1940.gadam bija Neretas draudzes īpašums, bet draudze to likuma noteiktajā laikā nebija pieprasījusi. Līdz ar to likumisku iespēju draudzei vai LELB iegūt īpašumā dievnamu vairs nebija.
‍Izraēlā, Jērikas mozaīku izgatavošanas darbnīcā ir noslēdzies darbs pie mozaīkas, kas ataino Aglonas Dievmāti un kas nākamgad tiks izstādīta Marijas Pasludināšanas bazilikas Nācaretē āra galerijā, kuru jau rotā dažādu valstu Dievmātes atainojumi.
Baznīcu nakts tradīcija Latvijā mērāma jau sešu gadu garumā. Pēc 2019. gada notikuma vairāku draudžu brīvprātīgie un garīdznieki ierosināja Baznīcu nakts notikumam izvēlēties sestdienas nevis piektdienas vakaru
1879.gada 14.novembrī tika iesvētīts Cesvaines ev.lut. draudzes jaunais dievnams. 2019.gada 17. novembrī plkst. 10:00 Cesvaines ev.lut. draudze ar pateicību svin 140. gadadienu dievnamam. Dieva vārds šī gada 14. novembrim ir no 118.psalma: “Ak, Kungs, palīdzi! Ak, Kungs, lai labi izdodas! Ps. 118:25
lapas: 1   2   3   4   5   6

 
Lapa atjaunota 14. Dec., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »